Eurosafe

RWE - Eurosafe brengt mankracht, denkkracht en daadkracht. En daarmee optimale veiligheid.

Amercentrale

Grote elektriciteitscentrales, veel risico’s. En daarmee dus ook een grote behoefte aan veiligheidsmaatregelen. Energiebedrijf RWE vroeg Eurosafe in eerste instantie om luikwachten en een reddingsteam. Tot zij hoorden over onze Safety Circle®, toen werd de samenwerking uitgebreid. Op vele vlakken en niveaus. De totaaloplossing was precies wat zij zochten.

In de elektriciteitscentrales van energiebedrijf RWE is werken op hoogte en in besloten ruimten aan de orde van de dag. Daar komen dagelijks de nodige risico’s bij kijken. Zo ook op de RWE locatie in Moerdijk. Daar was behoefte aan luikwachten en een reddingsteam tijdens een onderhoudsstop. Al aan het begin van de samenwerking kwam bij RWE de Safety Circle® in beeld. Dat is immers de kern van onze kijk op veiligheid. Samen namen we de BHV-organisatie onder de loep. Het doel: aanscherpen en verbeteren voor meer kennis, vaardigheden en daarmee veiligheid.

Updaten en versterken

In hoeverre was de eigen BHV-organisatie nog voldoende toegerust voor reddingsacties tijdens een fabrieksstop? Want situaties werden steeds ingewikkelder. Sommige medewerkers begonnen bovendien op leeftijd te raken. Dus waarom er geen gespecialiseerde partner bij betrekken. Bedacht Matthijs Joosse, Discipline Engineer civiel en facilitair bij RWE. Die specialisten van Eurosafe konden dan meteen de veiligheidsprocedures eens kritisch tegen het licht houden. Aldus:

“Ons werk wordt steeds complexer. Tijdens een stop zijn we soms in 20 of 30 luiken tegelijk aan het werk. Bij elke betreding moeten we goed nadenken over de risico’s en over de te nemen veiligheidsmaatregelen. De aard van het werk verschilt per luik. Net als de toegankelijkheid. Een werkplek kan heel ruim zijn of juist moeilijk te betreden. En soms staat een tank vol met steigers. Gebeurt daarbinnen iets, dan vraagt dat nogal wat van je reddingsteam.”

Stand-by Rescue Team

Naast het rescue team dat al paraat stond, werden er ook meteen veiligheidswachten ingehuurd. Mocht er iets gebeuren dan stond er een compleet team klaar. Precies wat je wilt en nodig hebt. Na die stap volgde er snel meer. Zo besloot RWE de veiligheidsplannen voortaan van A tot Z samen met Eurosafe op te stellen. Joosse:

“Eurosafe kan ons precies vertellen wat in welke situatie nodig is voor een redding. Soms blijkt dan dat we niemand hoeven in te huren, omdat we het zelf kunnen. Dat is dan ook fijn om te weten. Maar moeten we bijvoorbeeld met harnassen naar boven klimmen, dan is dat niet onze specialisatie. Het is fijn om een partner te hebben die actief met ons meedenkt én die kan leveren wat wij nodig hebben.”

Een totaalpakket in veiligheid

Behalve denkkracht leveren we dus ook mankracht. Voor RWE, naast de goede ervaringen in Moerdijk, alle reden om ons ook in te zetten voor de locatie Geertruidenberg. En waarschijnlijk volgen snel meer centrales; de werkzaamheden breiden zich uit. Joosse:

“Het totaalpakket dat Eurosafe biedt, spreekt ons aan. De Safety Circle® beantwoordt al onze vragen en behoeften. Zo hebben we bijvoorbeeld locaties waar boven in de hoge schoorstenen lampen hangen. Om die te verwisselen, moet je getraind zijn in Rope Access touwtechnieken. We bekijken nu of we ook dat werk bij Eurosafe kunnen onderbrengen. En zo is er meer. Het uitbesteden van onze ketelreparaties bijvoorbeeld. Wij werken met verschillende contractanten samen. Hoe meer we bij één partij kunt neerleggen, hoe beter én veiliger.”

Amercentrale
De Amercentrale is een steenkool- en biomassagestookte elektriciteitscentrale van RWE in de gemeente Geertruidenberg.

Ondersteuning

Samenwerking is ook samen kijken wat nodig is. Per situatie maken RWE en Eurosafe de afweging wat de eigen (BHV-)organisatie aankan en wanneer het te specialistisch wordt. Vanaf de eerste werkvoorbereiding zijn we met elkaar in gesprek. Daarmee heeft RWE meteen een extra paar ogen aan tafel om risicovolle processen in kaart te brengen. Joosse:

“Sommige besloten ruimten moeten doorlopend worden gecontroleerd op gevaarlijke gassen. Onze koelwaterkanalen bijvoorbeeld. Daar treedt mosselgroei op. Moeten we ze leegpompen voor onderhoudswerk, dan blijven het slik en de mosselen op de grond liggen. Organisch afval gaat rotten, waarbij H2S (waterstofsulfide) kan vrijkomen. Dat moet je constant in de gaten houden om veilig te kunnen werken. Het is fijn dat we in Eurosafe een vertrouwde partner hebben die ons ook hierin ondersteunt.”

Trainingen voor bewustzijn

Joosse verwacht bovendien dat Eurosafe kan helpen om onderhoudswerk naast veiliger ook efficiënter uit te voeren. Dingen kunnen nu eenmaal altijd beter. Daarom wil hij ook trainingen afnemen.

“Wij zijn een veeleisende klant, want de veiligheid moet hier optimaal zijn. Om het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers te vergroten, is het goed als Eurosafe vertelt over de risico’s van ons werk. Inzicht in de risico’s op en rond je werkplek; zien is weten, weten is veilig werken.”

Vragen? Stel ze gerust!

Jeroen Fok

Accountmanager

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.