Eurosafe

Verklaringen & certificaten

Eurosafe beschikt naast verschillende verklaringen over de volgende certificeringen: Veiligheidsladder Trede 3, VCA**, ISO9001, IRATA (Operator en Trainer) en KOMO Safety voor de BRL9935.

Beleidsverklaring

Deze verklaring geeft weer waar wij voor staan als veiligheidsbedrijf. Wat wij van onze medewerkers verwachten. En bovendien wat wij opdrachtgevers bieden. 

Algemene & aanvullende voorwaarden Eurosafe Group B.V.

Dit zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door Eurosafe Group .V. Zowel geldend voor Eurosafe Group B.V. als alle vennootschappen. Dit zijn: Eurosafe Projects B.V, Eurosafe Test & Inspection, B.V. en Eurosafe Safety & Rescue B.V.

Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder)

Eurosafe is in het bezit van een Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) certificaat Trede 3. Het hanteren van de Veiligheidsladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met zijn allen, in de hele keten. Eurosafe is nu gestart op Trede 3 en werkt nu aan het behalen van Trede 4. 

VCA

Eurosafe is in het bezit van een VCA**-certificaat. Voor de opdrachtgever, onderaannemer en medewerker is het belangrijk dat er veilig en verantwoord wordt gewerkt. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is een beproefd programma. Waarin diverse branches in de Nederlandse industrie 25 jaar aan kennis en ervaring hebben gebundeld. Met dit VCA**-certificaat leggen wij de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. 

ISO 9001

Eurosafe is in het bezit van een ISO 9001 certificaat. De ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Certificering voor de ISO 9001:2015 bevestigt de Eurosafe werkwijze om de kwaliteit van product, productieproces, dienstverlening en organisatie steeds verder te verbeteren. 

KOMO® procescertificaat

Eurosafe is in het bezit van het KOMO® procescertificaat, ontvangen via SGS INTRON Certificatie. Dit certificaat geeft aan dat wij voldoen aan de gestelde eisen in de Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935).  Als houder van dit certificaat mag Eurosafe nu het KOMO® Safety keurmerk voeren. De eisen liggen onder meer op het gebied van het correct ontwerpen, aanbrengen, controleren en onderhouden van permanente veiligheidsvoorzieningen tegen valgevaar op platte daken. Download KOMO® procescertificaat Eurosafe onderaan de pagina.

IRATA (Operator en Trainer)

IRATA staat voor Industrial Rope Access Trade Association. IRATA is een non-profit organisatie die de belangen behartigt van rope access bedrijven en technicians in de rope access markt. IRATA promoot het gebruik van rope acess technieken en hanteert strakke (veiligheids)regels voor haar leden en technicians in het veld. Hiertoe maakt IRATA gebruik van een International Code of Practice (ICOP), waarin de eisen zijn vastgelegd waaraan een rope access bedrijf en/of technican aan moet voldoen om op veilige wijze rope access werkzaamheden uit te voeren. IRATA geldt internationaal als de leidende autoriteit op het gebied van rope access.

Als rope access specialist beschikt Eurosafe over de IRATA Operator en de IRATA Trainer certificering. Want ook rope access werkzaamheden doen we veilig en gezekerd.

SketchUp Authorized Training

Eurosafe is een SketchUp Authorized Training Centre. Wij hebben een lesprogramma in een Elektronische Leerweg Omgeving (ELO) ontwikkeld. Bestaande uit SketchUp Basis en SketchUp voor gevorderden. Deze trainingen zijn SketchUp Authorized trainingen. De SketchUp trainingen verzorgen wij in de regio Zwolle in samenwerking met het Cibap Next. 

 

Lidmaatschap Vereniging Bouwwerk Begroeners

Eurosafe is lid van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB). Dit is een kennisplatform voor dakbegroening, groengevels, multifunctionele daken en binnenbegroening. Alle leden zijn specialisten in bouwwerkbegroening. Met onze expertises gebundeld in de VBB, dragen wij bij aan een optimale toepassing en verspreiding van kennis en ervaring. Voor architecten, aannemers, woningbouwverenigingen, gemeentes, VvE’s en andere belanghebbenden. 

De VBB deelt kennis en geeft advies. Ook is de VVB lid van de Europese Federatie Bouwwerkbegroeners (EFB) en licentiehouder van de Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL). 

Rescue 3 International

Rescue 3 International is wereldleider in het ontwerp en de accreditatie van eersteklas technische reddings- en veiligheidstrainingen. Deze organisatie ontwikkelt sinds 1979 trainingen die worden gebruikt door organisaties en individuen die in risicovolle omgevingen opereren. Omgevingen op hoogte, in besloten ruimten en bij water. Rescue 3 International toetst trainingen aan de NFPA-normen.

Bij Eurosafe gaan we voor het hoogste niveau. De specialistische trainingen voor veilig werken op hoogte, in besloten ruimten en bij water worden dan ook door Rescue 3 International gecertificeerd. Veiligheid verzekerd, vertrouwen verankerd.

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.