Eurosafe

FAQ

Werken op hoogte
Hoe maakt je een veiligheidsbeleid, met daarin de procedures, bekend bij jouw medewerkers en onderaannemers?

Met functionele protocollen en praktische hulpmiddelen draag je bij aan naleving van jouw veiligheidsbeleid en adequate handhaving. Het is belangrijk dat dit is toegesneden op de interne organisatie en onderaannemers. Met andere woorden: het moet helder zijn voor jouw medewerkers of andere relevante partijen. Wat van hen verwacht wordt.

Zo maak je een veiligheidsbeleid.

Hoe plaats je veilig zonnepanelen?

Te vaak worden panelen geplaatst zonder gebruik te maken van valbescherming. Met gevaarlijke situaties als gevolg. Het is niet alleen in het belang vanuit de werkgever. Maar ook zeker vanuit het belang van de opdrachtgever dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Wanneer een werkgever of opdrachtnemer geen eigen verantwoordelijkheden neemt in het voorzien van veilig werken, dan worden zij zelf verantwoordelijk gesteld. Er zijn verschillende oplossingen waarmee de risico’s getackeld kunnen worden. En de panelen ook veilig geplaatst kunnen worden. Denk hierbij aan tijdelijke hekwerken of een steiger.

Bepaal welke risico’s zich voordoen in jouw situatie en welke veiligheidsmaatregelen je kunt treffen.

Is onderhoud op een dak nog mogelijk na plaatsing van zonnepanelen?

Zodra er zonnepanelen op jouw dak geplaatst zijn. Is regelmatig onderhoud nodig. Medewerkers moeten dit veilig kunnen doen. Daarnaast zijn het dak en andere installaties onderhevig aan onderhoud. Het is dan ook cruciaal om gebruik te maken van een valbeveiligingsoplossing die samengaat met de geplaatste zonnepanelen. Hier moet dus in een vroeg stadium over nagedacht worden.

Er zijn verschillende manieren om veilig op een dak met zonnepanelen te werken

Wanneer is valbeveiliging op hoogte verplicht?

Bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte is valbeveiliging verplicht. Maar als er risico verhogende omstandigheden bij werkzaamheden lager dan 2,5 meter zijn. Dan dient hier ook valbeveiliging te worden aangebracht.

Denk aan werken boven water, wegen, machines, of bij sparingen in vloeren. Maar ook bij het werken met risicovolle gereedschappen zoals messen of machines. Arbeidsomstandighedenbesluit 3.16 valgevaar: Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risico verhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.

Lees meer over de wetgeving voor werken op hoogte.

Wanneer kan er veilig op een dak worden gewerkt zonder valbeveiliging?

Op daken en andere horizontale vlakken is er sprake van een veilige zone als er binnen 4 meter geen valgevaar ontstaat. Op meer dan 4 meter van een (dak)rand is er geen sprake van valgevaar. Datzelfde geldt op meer dan 4 meter afstand van een niet doorvalveilige lichtstraat of lichtkoepel. 

Moeten er werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de zone van minder dan 4 meter van een dakrand. Maar ook van een niet doorvalveilige lichtstraat of lichtkoepel. Dan dienen er valbeschermende maatregelen genomen te worden. Dit kunnen tijdelijke of permanente maatregelen zijn. Waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen collectieve en individuele maatregelen die de veilige zone vergroten. Maar ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) die de betreder beschermen tegen valgevaar. Bij kortdurende werkzaamheden. Of wanneer het nemen collectieve maatregelen meer gevaar oplevert mogen individuele maatregelen en/of persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast worden.

Collectieve maatregelen die de veilige zone vergroten zijn:

 • Een tijdelijke of (semi-)permanente afzetting op groter dan 2 meter.

 • Tijdelijk of permanent hekwerk op kleiner dan 2 meter van het valgevaar

Kies dakrandbeveiliging passende bij jouw specifieke situatie

Wat is een valfactor?

Een valfactor geeft aan hoeveel (schok)kracht ontstaat bij een val. Dit wordt als volgt gemeten: de hoogte van de val gedeeld door de lengte van de valbeschermingslijn/veiligheidslijn (inclusief eventuele uitscheuring).

De positie van het ankerpunt (boven het hoofd, niveau bevestigingspunt harnas of voetniveau) heeft invloed op deze factor. De valfactor kan mede worden beperkt wanneer de valbeschermingslijn zo kort als mogelijk is. Of door de gebruiker zo kort mogelijk wordt ingesteld.

Welke valbeveiligingslijn je kiest, hangt af van de situatie waarin gewerkt wordt.

Werken in besloten ruimten
Hoe maakt je een veiligheidsbeleid, met daarin de procedures, bekend bij je medewerkers en onderaannemers?

Met functionele protocollen en praktische hulpmiddelen draag je bij aan naleving van jouw veiligheidsbeleid en adequate handhaving. Het is belangrijk dat dit is toegesneden op de interne organisatie en onderaannemers. Met andere woorden: het moet helder zijn voor de medewerkers of andere relevante partijen wat van hen verwacht wordt.

Zo implementeer je eenvoudig een veiligheidsbeleid.

Wat is een mangatwacht of een buitenwacht?

Een mangatwacht of buitenwacht is een medewerker die toezicht houdt op werknemers die werkzaamheden verrichten in besloten ruimten. De mangatwacht houdt de veiligheidsaspecten in de gaten. Zo bevindt deze medewerker zich zo dicht mogelijk in de buurt van het mangat van een besloten ruimte.

Een getrainde mangatwacht medewerker reageert adequaat bij een noodsituatie

Wat zijn de risico's van werken in een besloten ruimte?

Elke situatie is anders en vraagt daarmee om een specifieke benadering. Risico’s verschillen per besloten ruimte. Een aantal van de meest voorkomende gevaren op een rij: 

 • Verstikkingsgevaar.

 • Brand- en explosiegevaar.

 • Bedwelming- vergiftigingsgevaar.

 • Elektrocutiegevaar.

 • Beknellingsgevaar.

 • Valgevaar.

 • Gevaar voor vallende voorwerpen of bewegende machinedelen.

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie geeft inzicht in alle mogelijke risico’s

Werken met brandveiligheid
Hoe maakt je een veiligheidsbeleid, met daarin de procedures, bekend bij je medewerkers en onderaannemers?

Met functionele protocollen en praktische hulpmiddelen draag je bij aan naleving van jouw veiligheidsbeleid en adequate handhaving. Het is belangrijk dat dit is toegesneden op de interne organisatie en onderaannemers. Met andere woorden: het moet helder zijn voor de medewerkers of andere relevante partijen wat van hen verwacht wordt.

Zo implementeer je eenvoudig een veiligheidsbeleid.

Wanneer zet je een brandwacht in?

Lassen, slijpen, branden of boren. Bij heet- of laswerkzaamheden aan installaties, machines of gebouwen ligt brandgevaar altijd op de loer. Hoe zorg je er als werkgever voor dat jouw medewerkers aan het einde van de dag weer veilig naar huis keren? Het antwoord is simpel. Door het inzetten van een brandwacht.

Bij werkzaamheden zoals branden, slijpen & lassen, is een industrieel brandwacht verplicht. De kerntaak van een industrieel brandwacht is het bewaken van de brandveiligheid én het voorkomen van brand. Een brandwacht zorgt ervoor dat er veilig gewerkt wordt. Daarom houdt hij of zij toezicht of er gewerkt wordt volgens de geldende veiligheidsrichtlijnen. In sommige gevallen kan een brandwacht gasmetingen verrichten en handelen bij calamiteiten of noodsituaties.

Lees meer over onze brandwachten.

Wat is het verschil tussen een brandweerman en een brandwacht?

Een brandwacht en een brandweerman. Er zit een groot verschil in. Het grootste verschil is dat een brandwacht zich richt op het voorkomen van brand. Waarbij een brandweerman of -vrouw zich bezighoudt met het bestrijden van brand.

Lees meer over het onderscheid tussen brandweerman en een brandwacht.

Hoe helpt een Emergency Rescue Team?

Incidenten, ongevallen: elk moment van de dag staan ze op de loer. Helemaal als jouw medewerkers een besloten ruimte betreden of moeten werken op hoogte. Omdat de risico’s op een ongeval in zo’n situatie velen malen groter zijn, is het belangrijk dat hulptroepen snel ingeschakeld kunnen worden. Een Emergency Rescue Team (ERT) staat stand-by en grijpt in wanneer nodig. 

Een Emergency Rescue Team bestaat altijd uit minimaal 3 personen. Waaronder een team coördinator en 2 manschappen. Alle drie de teamleden hebben de erkende opleidingen:

 • basis veiligheid VCA.

 • Rijkdiploma Brandwacht Manschappen A.

 • Gasmeten manschapswacht.

 • Cursus redden uit een besloten ruimte.

 • Cursus communicatie en portofoongebruik. 

De teamcoördinator heeft de belangrijkste rol. Hij of zij moet leidinggeven aan het team en belangrijke beslissingen nemen. Daarom heeft hij of zij nog extra diploma’s behaald. Namelijk VCA-vol voor leidinggevenden en Rijksdiploma Hoofdbrandwacht (Manschappen B). Met deze diploma’s op zak ben jij verzekerd van een betrouwbaar en verantwoordelijk team. Hoe groot het Rescue Team is hangt af van hoeveel mensen de besloten ruimte betreden.

Een ERT verleent eerste hulp bij een ongeval en schakelt de andere hulptroepen in. Zij staan stand-by zodra jouw medewerkers een besloten ruimte, hoogte of andere gevaarlijke situatie tegemoet gaan. Daarnaast is een ERT uiteraard in staat om een veilige en snelle redding te organiseren. Maar ook om beginnende calamiteiten op te sporen.

Bekijk het Safety & Rescue Team en ERT van Eurosafe.

Wat is RI&E en wie stelt deze op?

Welke RI&E-regels er voor jou gelden, hangt af van de omvang van jouw organisatie. Wanneer je meer dan 25 medewerkers in dienst hebt, ben je verplicht om de gevaren binnen jouw bedrijf te laten inventariseren door een arbeidsdeskundige. Heb je minder dan 25 man personeel in dienst en maak je gebruik van een RI&E-instrument dat is aangemeld bij jouw branche? Dan ben je niet verplicht om jouw situatie te laten beoordelen door de arbodienst. Hetzelfde geldt voor bedrijven waarbij de medewerkers samen niet meer dan 40 uur arbeid per week verrichten.

Lees alles over een Risico-Inventarisatie & Evaluatie.

Hoe gebruik je een brandblusser?

Verwijder de plastieken verzegeling en sla de drukknop bovenaan het toestel in. Dat activeert het CO2-patroon en zet de blusser onder druk. Richt de blusslang van de brandblusser op de basis (onderkant) kan de vlammen. Zo kan je een vuur het meest efficiënt en snelst doven.

Wil je toch liever een expert inhuren? Bekijk de brandwachten van Eurosafe.

Hoe brandveilig is jouw werkplek en wie is er verantwoordelijk?

In een gebouw is de brandveiligheid de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eigenaar en de huurder. Dit staat in de Woningwet, Artikel 1a. De eigenaar is verplicht dat de staat van het bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar vormt voor de gezondheid of veiligheid van de gebruiker(s). Degene die het bouwwerk gebruiken zijn ook verantwoordelijk om zorg te dragen voor de brandveiligheid voor zover het in hun vermogen ligt. Brandveiligheid wordt getoetst aan de hand van de volgende zaken:

 • Bouwkundige voorzieningen (bijvoorbeeld deurconstructies, brandscheidingen).

 • Installatietechnische voorzieningen (bijvoorbeeld blusmiddelen en vluchtrouteaanduiding.

 • Organisatorische maatregelen (vluchtwegen, nooduitgangen).

Wil je toch liever een expert inhuren? Bekijk de brandwachten van Eurosafe.

BIM
Wat is BIM?

BIM staat voor Bouw Informatie Model. Het is een werkmethodiek waarbij 3D integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. Dit wordt voornamelijk gebruikt door ontwerpers, tekenaars en iedereen die bij een ontwerpfase van een object betrokken is.

Eurosafe biedt een groot deel van haar valbeveiligingsproducten in 3D aan. Want met een volledige 3D-werkmethode kan valbeveiliging en gevelonderhoud al in het ontwerpproces geïntegreerd worden. Dit scheelt niet alleen in de totale kosten van de gehele bouw. Maar ook kan de valbeveiliging esthetisch op of aan het object worden geïntegreerd.

BIM geeft ook inzicht ten aanzien van veilig onderhoud bij situaties zoals groengevels, groene daken en glasgevels.

Valbeveiligingsproducten in 3D vind je in de BIM bibliotheek

Wat is het voordeel van 3D BIM voor valbeveiliging?

Met een volledige 3D-werkmethode kan valbeveiliging en gevelonderhoud al in het ontwerpproces geïntegreerd worden. BIM geeft ook inzicht ten aanzien van veilig onderhoud bij complexere situaties zoals bijvoorbeeld bij glasbewassing, groene gevels en daken.

3D BIM Model voorkomt fouten in het gehele bouwproces

Producten
Is een jaarlijkse keuring van een harnas verplicht?

De wetgever* en fabrikanten** schrijven jaarlijkse service en onderhoud voor van klim-, valveiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Alle valbeveiligingsproducten en PBM’s dienen tijdig gekeurd en onderhouden te worden.

Je kunt daarbij stellen dat jaarlijkse onderhoud zorgt voor een veilige werksituatie. Je creëert een omgeving waarin medewerkers of onderaannemers veilig kunnen werken. Doordat alle voorzieningen tijdig zijn gekeurd en onderhouden, zal je aansprakelijkheid bij een ongeval veelal lager zijn. Je hebt immers maatregelen genomen om een veilige werksituatie op hoogte te creëren en te handhaven.

Arbowet (o.a. artikel 3 en 8.1 t/m 8.4 en Arbobesluit 3.16 artikel 7.4a en 7.5) en Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658) verplicht werkgevers om medewerkers veilig te laten werken en arbeidsmiddelen te keuren.
* Gebaseerd op de NEN-EN 365 norm

De rol die je vervult, bepaalt welke wettelijke verplichtingen die je hebt ten aanzien van keuring en onderhoud

Wat betekent PBM?

PBM staat voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Deze middelen zijn altijd een aanvulling op andere maatregelen. Voornamelijk toepasbaar op besloten ruimten en hoogtes. PBM's gebruik je om het gevaar te beperken. Werkgevers dienen te zorgen dat geschikte PBM's gratis ter beschikking worden gesteld aan de medewerkers. Daarbij moeten werkgevers ook goede voorlichting geven over het juiste gebruik van deze producten. Voor werken op hoogte zijn de volgende producten een onderdeel van de PBM: harnas, werklijn, (klim)helm en valdemper.

Onze PBM adviseert over de beste beschermingsmiddelen voor jouw situatie. 

Wat is het verschil tussen collectieve en individuele valbeveiliging?

Collectieve valbeveiliging voor werken op hoogte is een middel waarbij voor alle aanwezigen het valgevaar wordt afgeschermd. De Arbowet vereist een arbeid hygiënische aanpak van valgevaar. Collectieve maatregelen zijn na de bronaanpak de eerst volgende ‘trede’ in de arbeid hygiënische strategie.

Een voorbeeld van collectieve valbeveiliging is dakrandbeveiliging, ook wel hekwerk genoemd. Dakrandbeveiliging is een collectieve oplossing, die blootstelling aan valgevaar voorkomt. Een oplossing die ook werkt voor mensen die niet specifiek zijn opgeleid voor veilig werken op hoogte. Dakrandbeveiliging is tijdelijk of permanent te bevestigen.

Individuele valbeveiliging houdt in dat valbeveiliging bescherming biedt voor één gebruiker. Denk hierbij aan een harnas of een werklijn. Deze zijn vast te maken aan een kabel/railsysteem dat op zijn beurt weer vastgemaakt is aan ankerpunten. Al deze producten worden individuele valbeveiliging genoemd.

Bekijk al onze dakrandbeveiliging.

Werklijn, vallijn, vanglijn, veiligheidslijn, valveiligheidslijn, positioneringslijn. Wat is nu wat?

Er worden in de markt meerdere benamingen gebruikt. Wat het nog onduidelijker maakt., wat de . Bij een werklijn/veiligheidslijn moet er worden gekeken naar aan welke norm deze is getest. Het kiezen van een juiste lijn is van groot belang. De lijn dient voor de betreffende werksituatie aan de juiste normeringen te voldoen. Alle bovenstaande namen betekenen dan ook hetzelfde.

Welke valbeveiligingslijn je kiest, hangt af van de situatie waarin gewerkt wordt

Wat zijn voorbeelden van veelgebruikte producten?

Veel gebruikte veiligheidsproducten die wij verkopen zijn onder andere:

 • Valbeveiligingsharnassen

 • Veiligheidshelmen

 • Reddingbrancards

 • Gasmeters

 • Ventilatoren (besloten ruimtes)

Voor alle producten bekijk onze product catalogus. 

Waarom zijn veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk?

Het gebruik van de juiste veiligheidsuitrusting is noodzakelijk om werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren en daar waar nodig efficiënt hulp te kunnen verlenen aan een collega in nood. Wil je weten welke veiligheidsvoorzieningen nodig hebt? 

Neem contact op met ons via het contactformulier.

Voorzien jullie ook advies in het gebruik van valbeveiliging?

Ja, wij ondersteunen al onze klanten die daar behoefte aan hebben. Zij ontvangen een uitgebreid advies voor een juiste uitrusting passend bij de gevaren, risico’s en gewenste oplossing. 

Neem contact met ons op via het contactformulier.

Rope Access & IRATA
Wat is IRATA?

IRATA staat voor Industrial Rope Access Trade Association. IRATA is een non-profit organisatie die de belangen behartigt van Rope Access bedrijven en technicians in de Rope Access markt. IRATA promoot het gebruik Rope Acess technieken en hanteert strakke (veiligheids)regels voor haar leden en technicians in het veld. Hiertoe maakt IRATA gebruik van een International Code of Practice (ICOP). Waarin de eisen zijn vastgelegd waaraan een Rope Access bedrijf en/of technican allemaal aan moet voldoen. Om op veilige wijze Rope Access werkzaamheden uit te voeren. IRATA geldt internationaal als de leidende autoriteit op het gebied van Rope Access.

Ook wij voeren Rope Acces werkzaamheden uit. Bekijk hier de mogelijkheden.

Waarom IRATA?

Het werken met een IRATA gecertificeerde organisatie zorgt ervoor dat werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Gericht op Rope Acess. IRATA bedrijven worden periodiek ge-audit op het voldoen aan de IRATA guidelines voor Rope Acces (ICOP). IRATA bedrijven werken ook uitsluitend met IRATA gecertificeerd personeel wat ervoor zorgt dat je altijd goed opgeleide medewerkers on-site hebt die veiligheid hoog in het vaandel hebben.

Ook wij voeren Rope Acces werkzaamheden uit. Bekijk hier de mogelijkheden.

Voor wie is IRATA relevant?

IRATA is relevant voor alle organisaties die een Rope Access bedrijf willen inhuren om werkplekken op moeilijk bereikbare locatie uit te voeren met behulp van industriële touwtechnieken.

Ook wij voeren Rope Acces werkzaamheden uit. Bekijk hier de mogelijkheden.

Hoe zit het met veiligheid en IRATA?

IRATA bedrijven hebben veiligheid hoog in het vaandel. IRATA gecertificeerde bedrijven werken uitsluitend met IRATA gecertificeerd personeel voor het uitvoeren van Rope Access activiteiten en beschikken over een uitgebreid kwaliteitsmanagementsysteem wat door IRATA periodiek wordt ge-audit.

Het Rope Access team van Eurosafe biedt een oplossing voor jouw probleem.

Wat zijn toepassingsgebieden van IRATA?

IRATA bedrijven zijn in zeer uiteenlopende gebieden actief. De oorsprong van IRATA en Rope Access ligt in de offshore, maar tegenwoordig zijn IRATA bedrijven actief in tal van branches. Als IRATA gecertificeerd bedrijf heeft Eurosafe klanten geholpen in o.a. 

 • Offshore

 • Petrochemie,

 • (Wind)Energie

 • Vastgoed

 • Algemene industrie

Lees meer over IRATA.

Wat doet een Rope Access technician?

Rope Access technicians zijn veelal dagelijks aan het werk. Hangend of werkend met touwen & lijnen. Dit soort werkzaamheden variëren enorm. Maar zijn onder andere:

 • (De)Montage.

 • Glasbewassing.

 • Non-destructive testing (NDT).

 • Schilderen.

 • Lassen.

 • Slijpen.

 • Boren.

 • Ophangen, repareren of vervangen van verlichting.

 • Ophangen van reclamematerialen.

 • Industriële reiniging.

Het Rope Access team van Eurosafe biedt een oplossing voor jouw probleem.

Wat is Rope Access?

Rope Acces wordt ook wel het gebruik van touwtoegangstechnieken, abseiltechnieken of industrieel klimmen genoemd. Via deze touwtechniek worden locaties bereikt die niet of moeilijk te bereiken zijn. Rope Access wordt onder andere ingezet voor het reinigen van ramen en gevels, het onderhouden van staalconstructies en het begeleiden bij hijswerkzaamheden.

Het Rope Access team van Eurosafe biedt een oplossing voor jouw probleem.

Welke diverse IRATA trainingen zijn er?

Eurosafe verzorgt als gecertificeerd IRATA Operator en Trainer alle niveaus van de beschikbare IRATA trainingen, namelijk:

Naast IRATA trainingen verzorgen wij ook allerlei andere traingingen. 

Standby Safety & Rescue Team
Wat is een Standby Safety & Rescue Team?

Een Standby Safety & Rescue Team is een team van specialisten die in staat zijn om reddingen uit te voeren. Dit team wordt door een klant ingehuurd om stand-by te staan tijdens het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden op moeilijk bereikbare locaties. Zoals op hoogte of in besloten ruimtes. Dit maakt een redding complex. En in combinatie met de vaak lange aanrijtijden van specialistische brandweer hoogtereddingsteams. Zorgen ervoor dat bedrijven steeds vaker kiezen voor het inhuren van een Standby Safety & Rescue Team. Dit team dient als specialistisch verlengstuk van de BHV-organisatie. En heeft vaak ook een ondersteunende taak qua veiligheid in de vorm van toezicht houden en advies geven.

Het Safety & Rescue team van Eurosafe biedt een oplossing voor jouw probleem.

Wat omvat een Standby Safety & Rescue Team?

Een Standby Safety & Rescue Team bestaat doorgaans uit minimaal 3 specialisten, waarvan één persoon optreedt als teamleader/supervisor. Het team beschikt over een gedocumenteerd reddingsplan en de benodigde reddingsmaterialen om een actie uit te kunnen voeren. Afhankelijk van de klantwens en/of het type inzet, kan het noodzakelijk zijn om meer medewerkers of specialismes in het team op te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ALS-verpleegkundigen voor medische zorg.

Het Safety & Rescue team van Eurosafe biedt een oplossing voor jouw probleem.

Wat zijn de voorbeelden uit de praktijk?

Een Standby Safety & Rescue Team ondersteunt klanten door het verstrekken van veiligheidsadvies, het houden van toezicht op veiligheid en het uitvoeren van reddingsacties.

Voorbeelden van branches waarbij het inzetten van Standby Safety & Rescue Teams inmiddels veel voorkomt zijn:

 • Offshore

 • Petrochemie

 • Scheepvaart

 • Waterschappen

 • Rijkswaterstaat

 • Energiecentrales

Het Safety & Rescue team van Eurosafe biedt een oplossing voor jouw probleem.

Hoe groot moet een Safety & Rescue Team zijn en hoe wordt dat bepaald?

Een team bestaat normaal gesproken uit minimaal 3 personen, maar dit wordt normaliter bepaald aan de hand van de scope van de opdracht in combinatie met het reddingsprofiel. Afhankelijk van de inzetstrategie en de werkomgeving wordt er een object-specifiek reddingsplan opgesteld wat antwoordt geeft op de vraag hoeveel personen en welke materialen er benodigd zijn om een redding uit te voeren.

Het Safety & Rescue team van Eurosafe biedt een oplossing voor jouw probleem.

Inspectie & onderhoud
Wanneer is keuring & inspectie van valbeveiligingsmateriaal nodig?

De Arbowet stelt dat keuring en inspectie van veiligheidsmaterialen uitgevoerd moet worden zo vaak als nodig,. Maar dat daarbij de gebruikershandleiding en richtlijnen van de fabrikant sowieso gevolgd moeten worden. Dit betekent dat er, conform de richtlijnen van de fabrikant, minimaal jaarlijks een (geregistreerde) keuring en inspectie van veiligheidsmaterialen uitgevoerd dient te worden. Dit kan echter vaker het geval zijn,. Namelijk maandelijks of per kwartaal als de gebruikersintensiteit dit vraagt. Dit is te beoordelen aan de hand van een risicoanalyse. Daarnaast moeten materialen, door de gebruiker, voorafgaand en na afloop van ieder gebruik gecontroleerd worden op een goede staat.

Eurosafe voert inspecties & onderhoud uit met een Risico inventarisatie. 

Wat omvat een keuring & inspectie?

Een keuring en inspectie omvat altijd een visuele controle en functietest van het te inspecteren item. Daarnaast is het mogelijk dat er aanvullende eisen (bijvoorbeeld aandraaimoment controles) worden gesteld door de fabrikant om een item goed te keuren. Dit is wisselend per type product en per fabrikant.

Eurosafe voert inspecties & onderhoud uit met een Risico inventarisatie. 

Wat zijn de veiligheidsrisico's?

Het goed uitvoeren van keuringen en inspecties vraagt om gedegen kennis, kunde en ervaring met de producten. Maar ook met de eisen die de fabrikant daaraan stelt. Het niet beschikken over deze kennis, kunde of ervaring levert een veiligheidsrisico. Aangezien daarmee de kans vergroot wordt dat items die niet goedgekeurd worden (en dus niet meer veilig zijn) in omloop blijven.

Wil je dit voorkomen? Laat een risico inventarisatie & evaluatie uitvoeren.

Welke merken adviseren jullie voor PBM's?

Wij adviseren producten van gerenommeerde fabrikanten te gebruiken. Dus niet per sé één merk. Het belangrijkste is dat de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) de juiste bescherming bieden en op de juiste wijze gedragen worden. Hoe hoger het gebruiksgemak, hoe kleiner de kans op gebruikersfouten en hoe groter de kans dat een medewerker de PBM's ook daadwerkelijk draagt. Er zijn tegenwoordig veel veilige PBM’s op de markt. Het grote onderscheid kun je dus niet alleen maken op veiligheid, maar ook op gebruiksvriendelijkheid. Als deze laatste hoog is, wordt het product vaker en beter gedragen en levert dus meer “echte” veiligheid op. Wij leveren o.a. van de volgende merken persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Petzl

 • Skylotec

 • MSA

 • Honeywell

 • Rock Exotica

 • Courant

PBM service speciaal op maat voor elke situatie.

Waar moet je op letten bij aanschaffing van PBM's?

Bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is het belangrijk om te letten op: 

 • Welke bescherming het biedt.

 • De pasvorm.

 • Het gebruiksgemak.

 • De levensduur.

 • Prijs-kwaliteit verhouding.

 • De CE-markering en de normen waaraan wordt voldaan.

Om passende PBM’s te selecteren is het goed inzichtelijk hebben van de gevaren, risico’s en vereiste beheersmaatregelen essentieel. Het is daarom belangrijk dat klanten geadviseerd worden door deskundigen bij de selectie van de juiste PBM's en dat medewerkers die ermee moeten werken worden betrokken worden bij de selectie in het aankoopproces.

PBM service speciaal op maat voor elke situatie.

Welke kennis heb je nodig om een keuring van klim- of (val)veiligheidsvoorzieningen of persoonlijke beschermingsmiddelen uit te voeren?

In artikel 7.4a van het Arbeidsomstandighedenbesluit is aangegeven dat een deskundig persoon, rechtspersoon of een deskundige instelling keuringen dient uit te voeren. Er is ook daadwerkelijk kennis van zaken benodigd om keuringen op de juiste wijze uit te kunnen voeren. Het vergt kennis van:

 • Relevante normen met betrekking tot klim- en (val)veiligheidsvoorzieningen, persoonlijke beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen.

 • Relevante wet- en regelgeving.

 • De toegepaste producten zelf. Hoe moet je deze controleren en bijvoorbeeld beproeven bij niet zichtbare bevestigingsmiddelen van ankerpunten.

 • Voorschriften vanuit fabrikanten van klim-, (val)veiligheidsvoorzieningen, persoonlijke beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen. Om de veiligheid, betrouwbaarheid, garantie en ook productaansprakelijkheid te waarborgen, stellen fabrikanten namelijk eisen aan inspecties, keuringen en onderhoud. Zo moet je getraind en dus gecertificeerd zijn om inspecties, keuringen en onderhoud te mogen uitvoeren. Daarnaast heb je specifiek gereedschap en testapparatuur nodig om onderhoud te plegen en bijvoorbeeld uittrekproeven en momentcontroles (op Nm) uit te kunnen voeren.

Meer weten over keuringen, inspectie & onderhoud? Lees het hier.

Moet het keuringsresultaat zichtbaar zijn op klim- en (val)veiligheidsvoorziening en persoonlijke beschermingsmiddelen?

Ja, dit is noodzakelijk. Anders weet een gebruiker niet of klim- en (val)veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen veilig te gebruiken zijn. Dit geldt ook voor afgekeurde producten en bijvoorbeeld beproefde ankerpunten. Wij gebruiken stickers om keuringsresultaten en beproevingen zichtbaar te maken voor de gebruiker.

Meer weten over keuringen, inspectie & onderhoud? Lees het hier.

Hoe weet ik wat de resultaten zijn van een keuring?

Doorgaans wordt gewerkt met inspectierapportages en certificaten. In een inspectierapportage staan de uitkomsten van een inspectie. Zo lees welke zaken goed dan wel afgekeurd zijn en of er nog aanvullende aandachtspunten zijn.

Een certificaat wordt afgegeven voor goedgekeurde producten. Het is van belang om hierover te beschikken zodat je kunt aantonen dat veiligheidsmiddelen tijdig gekeurd zijn door een deskundige. Wij leveren rapportages en certificaten na elke uitgevoerde inspectie-, keurings- en onderhoudsronde. Bij montage ontvang je een handboek Veilig Werken (op Hoogte), een as-built-tekening en certificaten.

Meer weten over keuringen, inspectie & onderhoud? Lees het hier.

BHV & EHBO
Welke diensten leveren jullie op het gebied van BHV & EHBO?

Op het gebied van BHV & EHBO leveren wij trainingen:

 • BHV/EHBO op hoogte.

 • BHV/EHBO in besloten ruimtes.

 • BHV/EHBO bij water. 

Wij leveren hiervoor ook de benodigde EHBO-materialen en kunnen klanten ondersteunen met specialistische reddingsteams als verlengstuk van de BHV-organisatie.

Bekijk het geruime trainingsaanbod van Eurosafe.

Hoe waarborgen jullie de veiligheid bij EHBO services?

Wij maken gebruik van specialistisch opgeleide medewerkers die ingezet worden tijdens standby rescue services. Deze medewerkers hebben een hoge mate van kennis en kunde m.b.t. de risico’s en gevaren waarmee zij geconfronteerd kunnen worden en deze medewerkers zijn getraind om hier op een goede wijze mee om te gaan.

Bekijk de voordelen van ons Safety & Rescue Team.

Waarom zijn er speciale BHV en EHBO- trainingen nodig?

Een reguliere BHV- en/of EHBO-training richt zich vaak op hulpverlening, waarbij hulpverlening plaats vindt op een eenvoudig te bereiken locatie voor de hulpdiensten (bijvoorbeeld een kantooromgeving). Moeilijk te bereiken locaties vragen vaak om een andere aanpak, aangezien er een redding en transportcomponent van een slachtoffer bij komt kijken om een slachtoffer bij de hulpdiensten te brengen (bijvoorbeeld een redding uit een telecommast). Dit soort locaties, worden ook wel ‘remote’ genoemd.

In het buitenland wordt dan vaak gedacht aan de bergen of in de wildernis, maar in een industriële omgeving is de top van een windturbine ook remote (oftewel: afgelegen en lastig te bereiken). Medisch vraagt dit ook vaak een net iets andere aanpak dan dat je in een kantooromgeving zou doen. Er moet bijvoorbeeld eerst een redding uitgevoerd worden i.p.v. een reanimatie. Iets waarin standaard EHBO-protocollen niet automatisch in voorzien bij burgerhulpverlening. Soms moeten er ook andere middelen ingezet worden om eenzelfde doel te bereiken, zoals bij een slagaderlijke bloeding op hoogte, waar bijvoorbeeld een tourniquet levensreddend kan zijn.

Voor wie zijn deze trainingen relevant?

Dit soort trainingen zijn voor iedereen die zich in zijn/haar werk of vrije tijd begeeft op locaties waarin zelfredzaamheid en het (levensreddend) kunnen helpen van je directe collega belangrijk is en waar het mogelijk is dat je niet meteen ondersteund wordt door de BHV-organisatie of de externe hulpdiensten.

Reddingen
Welke diensten bieden jullie aan?

Wij leveren onder andere de volgende diensten aan onze klanten:

 • Verzorgen van veiligheidsadvies.

 • Opstellen van reddingsplannen.

 • Leveren van veiligheidswachten, brandwachten en standby Safety & Rescue teams.

Neem contact met ons op om te bepalen wat voor jouw situatie nodig is.

Wat zijn de verschillen tussen toepassingsgebieden?

De verschillen zitten in de werkomgeving en de specifieke gevaren en risico’s die daarin een rol spelen. Iedere omgeving heeft zijn eigen unieke kenmerken. Vaak komen de risico’s en gevaren in meerdere omgevingen voor. 

Het is belangrijk dat medewerkers gevaren en risico’s herkennen. Afhankelijk van het type omgeving horen zij de juiste maatregelen te kunnen nemen. Soms zijn diverse werkzaamheden en omgevingen ook gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden op hoogte onder de grond in een gemaal. Hier komen alle kenmerken en gevaren van een besloten ruimte, hoogte en (stromend) water bij elkaar bij één onderhoudsklus.

Toch liever een team huren? Bekijk ons Safety & Rescue Team.

Waarom is voorlichting en training belangrijk?

Allereerst is het verstrekken van adequate voorlichting, gevaren en beheersmaatregelen een belangrijk eis die gesteld wordt in de Arbowet. Dit is natuurlijk niet voor niets het geval. Aangezien het in de praktijk meer dan wenselijk is dat medewerkers in staat zijn om veilig hun werkzaamheden uit te voeren. Maar ook ongevallen kan voorkomen en daar waar nodig deskundige hulp te kunnen geven als er iets mis is gegaan. Bij redding waar de tijdsdruk en de stress vaak hoog is, is het extra belangrijk om de rust te kunnen bewaren. Om samen snel en efficiënt veilig reddingstaken uit te kunnen voeren. Het doorlopen van goede training zorgt ervoor dat medewerkers adequaat zijn toegerust op de hun toebedeelde taken.

Eurosafe biedt allerlei trainingen aan op hoogte en in besloten ruimten. Toch liever een externe partij inhuren? Bekijk ons Safety & Rescue Team.

Wat zijn de veiligheidsrisico's?

Risico’s waar men afhankelijk van de werkomstandigheden mee geconfronteerd kan worden zijn bijvoorbeeld: 

 • Vallen van hoogte.

 • Geraakt worden door vallende voorwerpen.

 • Verstikking.

 • Bedwelming.

 • Vergiftiging.

 • Brand- en of explosies.

 • Verdrinking.

 • Elektrocutie.

Onze medewerkers en cursisten leren bij ons deze risico’s te herkennen en ervoor te zorgen dat de juiste beheersmaatregelen genomen worden. Bekijk ons Safety & Rescue Team.

Kan je jouw vraag niet vinden?

Neem contact met ons op via ons contactformulier. Of neem telefonisch contact op via 038 467 19 10.

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.