Eurosafe

TRA - Taak Risico Analyse of taakrisicoanalyse

Training Veilig Werken in Besloten Ruimten

Wat is een TRA?

Een TRA is de afkorting van Taak Risico Analyse of Task Risk Analysis. Het is een beoordeling van gevaren die zich voordoen bij het uitvoeren van risicovolle taken. Een TRA is gericht op de veiligheid en gezondheid van uitvoerenden.

Een TRA is iets anders dan een Last Minute Risk Analysis (LMRA). Bij een LMRA wordt door uitvoerenden kort voorafgaand aan de werkzaamheden, gekeken naar de risico’s van de werkzaamheden en de werkomgeving. Bij een TRA wordt juist proces breed de focus gelegd op de te verrichte taken en daarbij de werkomgeving.

Voer altijd een TRA uit:

 • bij het uitvoeren van (risicovolle) werkzaamheden zoals reiniging, onderhoud, reparatie, af- en bijstellen van machines of bij het opheffen van storingen waarvoor geen procedures zijn.

 • bij het opstellen en evalueren van procedures.

 • voor aanvang van nieuwe projecten of werkzaamheden.

 • bij aanschaf/ gebruik van nieuwe/ onbekende machines of gereedschappen.

 • wanneer dit is voorgeschreven in het (werk)vergunningensysteem.

Wat is het doel van een TRA?

Het doel van een TRA is risicovermindering, dan wel het opheffen van de risico’s. Medewerkers die bepaalde werkzaamheden uitvoeren moeten zich bewust zijn van eventuele gevaren en welke maatregelen getroffen zijn of zij bij uitvoering moeten treffen. Daarnaast draagt een TRA bij aan het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers. Ook training kan helpen bij het veiligheidsbewustzijn.

Taak Risico Analyse - Checklist

Eurosafe heeft als leidraad een korte TRA vragenlijst opgesteld:

 • Taken: Welke risicovolle handelingen moeten hoe vaak worden uitgevoerd?
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan hijsen, klimmen, werken met gevaarlijke stoffen, industrieel reinigen of het lassen van leidingen. Omschrijf welke risico’s bij werkzaamheden komen kijken.

 • Werkplek: Hoe ziet de werkplek eruit?
  Denk aan besloten ruimten, hoogte, onder water, moeilijk toegankelijk, beperkte bewegingsruimte, weinig vluchtwegen, etc.

 • Werkomgeving: Welke risico’s worden veroorzaakt door de werkomgeving?
  Leg vast of er omgevingsrisico’s zijn zoals bijvoorbeeld het opslaan van bepaalde materialen of werken boven water of een weg.

 • Complexiteit: zijn er factoren die de werkzaamheden (extra) lastig maken?
  Denk aan grote aantallen mensen die tegelijkertijd aan het werk zijn, zich continue repeterende werkzaamheden, meerdere bedrijven op een opdracht, tijdsdruk, een nieuw project.

 • Werkcondities: zijn er werkcondities die (extra) risico met zich meebrengen?
  Bepaal welke condities effect hebben op de uitvoering van werkzaamheden zoals weersomstandigheden, licht, geluid, temperatuur, stof, stank, trillingen of een ongemakkelijke werkhouding.

Taak Risico Analyse maken

Om het risico te kunnen bepalen wordt vaak de Kinney & Wiruth methode gebruikt: Risico = Effect x Blootstelling (frequentie) x Waarschijnlijkheid (R = E x B x W).

Daarnaast is het van belang uitvoerenden, planners, werkvoorbereiders en eventueel deskundigen te betrekken bij het uitvoeren van een TRA. Kijk hierbij naar:

 • Veiligheid: het voorkomen van ongevallen, fouten en onveilige situaties.

 • Gezondheid: het voorkomen van letsel.

 • Milieu: het minimaliseren van de omgevingsimpact.

 • Efficiency: het zo doelmatig mogelijk werken tegen minimale kosten.

 • Welzijn: het realiseren van een optimaal fysiek werkklimaat, een ergonomisch verantwoorde werkplek en een prettige sociale omgeving.

Waarom een TRA maken?

Naast dat een Taak Risico Analyse het veiligheidsbewustzijn bij opdrachtgevers en uitvoerenden vergroot, is het vanuit de VCA norm een eis. Elke organisatie dient een procedure te hebben waarin de TRA omschreven staat. Deze regels dienen bekend te zijn bij de medewerkers.

Ook is het praktisch om bij toekomstige werkzaamheden terug te grijpen op eerder uitgevoerde TRA’s. Om te bepalen of de TRA (nog steeds) aansluit, is het van belang de TRA tussentijds te evalueren en eventueel te herzien.

Vragen? Neem gerust contact op

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.