Eurosafe

Mangatwacht

Verrichten jouw medewerkers werkzaamheden uit in een besloten ruimte? Dan is het noodzakelijk de veiligheid te waarborgen. Dit kan door een mangatwacht. Ook wel een luikenwacht of buitenwacht.

Wat is een mangat?

Een mangat is een toegangsmogelijkheid van een besloten ruimte. Neem een silo, tank of een rioolingang. Een mangat is een gat waar een medewerker doorheen past. Veel besloten ruimten hebben een mangat of luik als toegangsmogelijkheid. Dit is voor onderhoud of schoonmaak. 

Vaak is een mangat te betreden met een luik of mangatdeksel. Dan dien je de besloten ruimte verticaal te betreden. Wanneer er geen ladder beschikbaar is, dan zijn andere middelen nodig. Zoals een takelsysteem. Deze hebben we bij Eurosafe tot onze beschikking. 

Wat is een mangatwacht?

Een mangatwacht houdt toezicht over de werkzaamheden in een besloten ruimte. Dit dient veilig te worden gedaan. Door middel van een portofoon wordt er continu gecommuniceerd. Op die manier kan de mangatwacht ingrijpen bij calamiteiten. Dat kan door (interne) diensten in te schakelen of medewerkers uit een besloten ruimte te redden. 

De mangatwacht kan ook optreden als brandwacht. Waar hij of zij zich focust op preventie van brand en controleren van een brand. De taken zijn divers en afhankelijk van het soort besloten ruimte. Preventief brandgevaar opsporen en evacuatie verzorgen: dat zijn grote verantwoordelijkheden. 

Een mangatwacht voert de volgende taken uit:

  • De wacht houden bij besloten ruimten.

  • Bewaken van de veiligheid van degenen die de besloten ruimte betreden. Op basis van de afgegeven en geldende werkvergunning. 

  • Verzorgt de registratie van in- en uitgaande personen. 

  • Controleert op gebruik van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

  • Handelt direct en levensreddend in noodsituaties. 

  • Voert gasmetingen uit om de lucht continu te controleren op gevaarlijke gassen. 

Waarom een mangatwacht?

Volgens de Arbowet hebben werknemers recht op een veilige en gezonde werkplek. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever. Dus ook in besloten ruimten dient een werknemer rekening te houden met de risico's.

Er zijn verschillende risico’s waar je rekening mee moet houden. Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kan hierbij helpen. Met een RI&E rapport heeft een bedrijf inzichtelijk wat de risico’s zijn. Vanuit daar kunnen maatregelen getroffen worden om de risico’s in te perken.

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.