Eurosafe

RI&E in 5 stappen een goede Risico Inventarisatie & Evaluatie

RI&E

Bij een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) worden de risico’s van werkzaamheden vastgelegd. Je krijgt inzicht in jouw risicoprofiel en de aandachtspunten. Bovendien wordt geïnventariseerd wie, waarom en hoe vaak zij hoger gelegen werkplekken betreden.

Vervolgens worden de ernst en aanvaardbaarheid van deze risico’s bepaalt. Met de daarbij horende risico beperkende maatregelen omschreven.

Een RI&E rapport vormt de basis voor een Plan van Aanpak, ondersteunt door een Programma van Eisen. Hierin komt naar voren welke beheersmaatregelen er noodzakelijk zijn om de risico’s te reduceren en wanneer deze door wie genomen dienen te zijn.

Stappenplan RI&E opstellen

Stap 1: RI&E inventarisatie

Welke risico’s zijn er aanwezig in jouw organisatie? Deze risico’s worden gedocumenteerd. Je kunt zelf een RI&E opstellen aan de hand van zogenaamde RI&E instrumenten. Maar er zijn ook bedrijven die dit proces voor iemand uit handen kunnen nemen. Deze partijen hebben ervaring met het opstellen van een RI&E en brengen daardoor sneller en beter de risico’s in kaart.

Stap 2: RI&E evaluatie

Hoe groot zijn de risico’s en welke risico’s zijn het grootst? Sommige risico’s dienen direct aangepakt te worden, andere risico’s zijn aanvaardbaar. De Kinney & Wiruth methode kan hierbij helpen.

Stap 3: RI&E Plan van Aanpak

Nadat de rangorde van de risico’s is bepaald, wordt gekeken hoe de risico’s worden aangepakt. En door wie en wanneer de risico’s worden aangepakt. Dit wordt omschreven in een Plan van Aanpak. Hierin staan alle maatregelen die worden genomen om de risico’s te beperken.

RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie
RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie

Stap 4: Toetsing

Indien er aan de hand van een RI&E instrument een RI&E is opgesteld, is het verstandig om de RI&E te laten toetsen door een deskundige. Zo checkt deze deskundige of overal aan gedacht is en alle risico’s daadwerkelijk gezien zijn. Er zijn drie situaties waarin een RI&E niet getoetst hoeft te worden:

  • De RI&E is al uitgevoerd door een deskundige. De vereiste deskundigheid is bij het uitvoeren van de RI&E al ingebracht waarmee de vakinhoudelijke kwaliteit is geborgd.

  • Alle medewerkers in de organisatie werken samen 40 uur of minder werken.

  • De organisatie telt maximaal 25 medewerkers èn er is gebruikgemaakt van een aangemeld branche-RI&E-instrument. Hierbij gaat het om het aantal medewerkers, niet om het aantal fte’s.

Stap 5: Aan de slag!

De laatste stap is het in praktijk brengen van de uitkomsten van de RI&E, de beheersmaatregelen. Bepaal wie het voortouw neemt en je kunt aan de slag!

Helaas wordt deze laatste stap vaak niet goed uitgevoerd. Zo wordt er tijd en energie in een RI&E gestoken, om vervolgens het resultaat in een kast te laten belanden. Zonde, want uiteindelijk gaat het om het resultaat: een veilige en gezonde werkomgeving voor jezelf en jouw werknemers en derden.

Eurosafe helpt graag bij het opstellen van een RI&E en het uitvoeren van beheersmaatregelen. Wij kunnen het gehele proces uit handen nemen. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.