Eurosafe

Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Het doel van een LMRA is om medewerkers bewust te maken van de gevaren en risico’s op hun werkplek. Door voorafgaand aan de werkzaamheden een LMRA uit te voeren, ontstaat er een beter veiligheidsbewustzijn.

Wat is een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)?

Een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is een cruciale stap in het waarborgen van de veiligheid op de werkplek. Dit is een korte, grondige beoordeling van de risico’s verbonden aan de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Voer altijd een LMRA uit in de volgende situaties:

 • Bij het hervatten of starten van werkzaamheden.

 • Wanneer de werksituatie is veranderd.

Bij Eurosafe hebben we specifieke LMRA's ontwikkeld voor werkzaamheden op hoogte en in besloten ruimten. Deze analyses kunnen worden uitgevoerd door het beantwoorden van tien essentiële vragen, waarmee medewerkers kunnen bepalen of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Doel van een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Het doel van een LMRA is om medewerkers bewust te maken van de gevaren en risico’s op hun werkplek. Door voorafgaand aan de werkzaamheden een LMRA uit te voeren, ontstaat er een beter veiligheidsbewustzijn. Dit zorgt ervoor dat medewerkers weten welke veiligheidsrisico’s er zijn. Én of er voldoende maatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen.

Waarom een LMRA?

Een LMRA vergroot niet alleen het veiligheidsbewustzijn, maar is ook een eis vanuit de VCA-norm (versies 2008/5.0 en 5.1). Elke organisatie moet een procedure hebben waarin staat beschreven wie, wanneer en hoe een LMRA moet worden uitgevoerd. Deze regels moeten bekend zijn bij alle medewerkers. Je kunt onze LMRA-checklist als voorbeeld gebruiken om ervoor te zorgen dat alle stappen worden doorlopen.

LMRA Checklist

Hier is een voorbeeld van een LMRA-checklist die je kan gebruiken:

 1. Voel ik me goed en ben ik fit?

 2. Weet ik welke werkzaamheden ik moet uitvoeren?

 3. Is de werkplek vrijgegeven en veilig?

 4. Zijn alle veiligheidsprocedures aan mij uitgelegd en begrijp ik ze?

 5. Ken ik de risico’s die mijn werkzaamheden met zich meebrengen (RI&E)?

 6. Heb ik de juiste veiligheidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)?

 7. Heb ik het juiste gereedschap?

 8. Zijn mijn middelen gekeurd?

 9. Heb ik al het mogelijke gedaan om de risico’s te minimaliseren?

 10. Als er toch iets verkeerd gaat, weet ik dan wat ik moet doen?

Indien alle vragen met "JA" zijn beantwoord: start of hervat de werkzaamheden. Bij "NEE" of twijfel: ga naar je leidinggevende en bespreek de situatie.

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.