Eurosafe

BIM draagt bij aan esthetiek, veiligheid, duurzaamheid en kostenreductie.

BIM Wonderwoods

Regeren is vooruitzien. Zeker als het gaat om het (her)ontwikkelen van een gebouw. In de ontwerpfase wordt het fundament gelegd voor een succesvolle bouw- en exploitatiefase. Succes op het vlak van esthetische waarde, leefbaarheid, kosten, duurzaamheid én veiligheid. Ontwerpen in BIM draagt daaraan een belangrijk steentje bij.

Zo worden transactie- en faalkosten sterk gereduceerd en verbetert het imago binnen de bouwsector aanzienlijk. Bovendien wordt de kwaliteit van bouwen beter. Bouw Informatie Model (BIM) is een werkmethodiek waarbij in 3D integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines. Ontwerpers, tekenaars en iedereen die bij een ontwerpfase van een object betrokken is werkt hiermee. Of zal op den duur hiermee gaan werken.

Een ontwerp RI&E borgt de veiligheid vanaf de tekentafel

Een gedegen RI&E van het ontwerp van een object vormt op zijn beurt de fundering voor de veiligheid. In alle fases van het project. Door een RI&E kunnen de mogelijke gevaren en risico’s in het ontwerpproces in beeld worden gebracht. Waardoor vroegtijdige aanpassingen weggenomen worden. Kan dat niet, betrek dan een veiligheidsspecialist om gezamenlijk de optimale oplossing uit te werken. Een ontwerp in 3D maakt het daarbij eenvoudiger om gevaren en risico’s te identificeren en om tot de juiste oplossing te komen. Denk aan het plaatsen van een verzonken railsysteem in RAL kleur om met een RopeClimber het atrium de gevel te reinigen. Schoon, veilig, efficiënt én esthetisch verantwoord.

BIM Davitarm
BIM Davitarm

Wensen en eisen in woord én beeld

Een Programma van Eisen (PvE) is veelal niet meer dan een geschreven overzicht van gewenste producten en oplossingen. Een PvE voorzien van 3D beelden verbetert het inzicht voor aannemers, installateurs en andere betrokken partijen in het eisenpakket. Daarnaast draagt een dergelijke opzet bij aan het materialenpaspoort van het object. Voor effectief en veilig onderhoud in de exploitatiefase. En voor hergebruik en recycling als het object aan het einde van zijn levensduur is.

Veiliger en efficiënter bouwen

Bouwfouten, vertragingen en afwijkingen worden vaak veroorzaakt door onduidelijkheid in de overdracht van informatie. Ook hierin zijn 3D tekeningen van grote waarde. Door in beeld te brengen waar en hoe producten toegepast dienen te worden. Wordt het eenvoudiger voor uitvoerend personeel om montage-, installatie- en bouwwerkzaamheden en uit te voeren. Inzicht zorgt voor duidelijkheid. Duidelijkheid zorgt voor efficiëntie, kwaliteit en veiligheid.

Virtuele veiligheidstrainingen

Een ontwerp in 3D. Waarin ook de aanwezige veiligheidsvoorzieningen zijn opgenomen. Maakt het mogelijk om gebruikers virtueel te trainen. Voorafgaand aan het gebruik van veiligheidsvoorzieningen. Ter vervanging van een (herhalings-)training of ter voorbereiding op een fysieke training. Op deze manier zijn veiligheidstrainingen effectiever en is de belasting op de capaciteit lager door de flexibelere planningsmogelijkheden. Ook kunnen 3D tekeningen ondersteuning bieden bij het opstellen van evacuatie- en reddingsplannen.

Gemeente Oldebroek
Gemeente Oldebroek

Gerichter en veiliger beheer en onderhoud

Als zichtbaar is waar welke producten zijn toegepast. Maar ook waar zich welke gevaren en risico’s kunnen voordoen. En waar welke (tijdelijke) toegangs- en veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn of toegepast moeten worden. Kan beheer en onderhoud gerichter en veiliger worden uitgevoerd. Zo zorgt de toepassing van 3D technieken niet alleen in alle processtappen voor lagere kosten met een grotere voorspelbaarheid. Maar vooral ook voor een fraaier eindresultaat. En een veilig, toekomstgericht en duurzaam gebouw.

Vragen? Neem gerust contact op

Bas Sesink

Director strategy

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.