Eurosafe

Groengevelonderhoud operationeel veilig borgen

Groengevels

Gebouwen met groengevels zijn steeds populairder. Regelmatig onderhoud is essentieel om de gevel haar functie en uitstraling te behouden. Maar hoe borg je groengevelonderhoud qua aansprakelijkheid? Is het onderhoud operationeel veilig uit te voeren?

Door de opkomst van BIM 3D-modellering laten architecten en hun opdrachtgevers gebouwen met groengevels bouwen. Een gevel met groen heeft veel onderhoud nodig. De planten moeten bewaterd worden en door groei moet er regelmatig gesnoeid worden. Deze state-of-the-art gevels leiden tot vragen over het veilig uitvoeren van dit onderhoud. Zo zijn er innovatieve en op-maat-gemaakte oplossingen, anders dan een hoogwerker of steiger, benodigd. Simpelweg omdat gangbare middelen de gevels niet kunnen bereiken.

Groengevels - The Valley Amsterdam
Groengevel - Trudo toren Eindhoven

1. Jouw situatie helder in beeld

Hoe wordt bepaald wat benodigd is voor jouw situatie? Ook als het pand nog niet gebouwd is? Het is van belang om te kijken hoe jouw situatie eruit ziet of eruit komt te zien. Met behulp van een 3D ontwerp krijg je inzicht.

Op basis van dit inzicht zijn er verschillende oplossingen mogelijk, waarbij traditionele onderhoudsinstallaties niet meer nodig zijn.

Bovengenoemde systemen zijn met elkaar te combineren om alle geveldelen veilig en efficiënt te onderhouden.

Niet alleen gevels maken een ontwikkeling door, ook daken. Steeds vaker zien we op  daken een airco-unitopslag, zonnepanelen of een bliksembeveiligingsinstallatie. Daken krijgen ook een andere functie. Denk aan een terras of groendak. Het dak is daarmee niet meer te gebruiken als plek voor de gebruikelijke  gevelonderhoudinstallaties. Naast het ontwerp van een gevel en/of dak moet er dus ook goed gekeken worden naar de doeleinden ervan.

2. De oplossingen - al vanaf de ontwerpfase inzichtelijk

Met een 3D ontwerp is het mogelijk naar de risico's en de te nemen oplossingen te kijken. Middels de Safety Circle® kan er stapsgewijs gekeken worden naar alle onderdelen om veiligheid en aansprakelijkheid volledig te borgen. In alle bouwfases.

Tijdens de ontwerpfase:

  • RI&E: De risico's worden in beeld gebracht.

  • Plan van Aanpak:  Planvorming voor de oplossingen, bijbehorende kosten en duur van de installatie/montage.


Tijdens de uitvoeringsfase:
  • Installatie: De te nemen beheersmaatregelen worden tijdens de bouw gemonteerd. Dit bespaart kosten en de eventuele middelen worden esthetisch in het ontwerp geïntegreerd.


Tijdens de exploitatiefase:

  • Rope Access diensten: De groengevels dienen onderhouden te worden. Rope Access specialisten voeren hovenierswerkzaamheden uit.

  • Training: Hoveniers kunnen getraind worden om veilig op hoogte hun werk te doen en gebruik te maken van de toegepaste oplossingen.

  • Inspectie en onderhoud: Controle of het werken nog steeds veilig kan gebeuren op lange termijn.

arbeidshygiënische strategie
arbeidshygiënische strategie

Arbeidshygiënische strategie

De arbeidshygiënische strategie (AHS) wordt bij de te nemen maatregelen gevolgd. Deze strategie is in het leven geroepen om risico's weg te nemen, dan wel te beperken. De wettelijke kaders van de AHS dienen altijd gevolgd te worden. Dit is opgenomen in artikel 3, lid 1b. van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbobesluit).

Eerst wordt naar de bron van het probleem gekeken en of dit probleem weggenomen kan worden. Vaak is dat niet volledig mogelijk, dus dient er daarna gekeken te worden naar collectieve maatregelen. Vervolgens naar individuele maatregelen en pas op het laatst naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Hoe lager we in deze wijze van aanpak komen, hoe meer trainings- en competentie eisen de gebruiker moet beheersen om veilig te kunnen werken.

Conclusie

Dit zijn dus de voordelen van het meenemen van valbeveiliging in de ontwerpfase:

  • Valbeveiliging esthetisch verantwoord geïntegreerd in het ontwerp.

  • Een veilige werksituatie voor medewerkers die op het dak en/ of aan de gevel moeten werken.

  • Kostenefficiënte oplossingen voor de opdrachtgever.

  • Het reduceren van aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact op.

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.