Eurosafe
 • Home
 • Kennisbank
 • Blogs
 • Veiligheidsbeleid implementeren na installatie van valbeveiliging: hoe of wat?

Veiligheidsbeleid implementeren na installatie van valbeveiliging: hoe of wat?

Wetgeving valbeveiliging Eurosafe Solutions

Zodra de juiste valbeveiliging is geplaatst. Is het noodzakelijk voor het gebruik van deze systemen en hulpmiddelen een beleid in jouw organisatie te implementeren. Medewerkers moeten weten hoe en wanneer ze de valbeveiliging moeten gebruiken. Maar hoe gaat zo'n implementatie in zijn werk? Wat is het startpunt?

Veilig werken staat of valt met het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. Met functionele protocollen en praktische hulpmiddelen draag je bij aan naleving van een veiligheidsbeleid en adequate handhaving. Het is belangrijk dat dit is toegesneden op jouw interne organisatie en onderaannemers. Met andere woorden: het moet helder zijn voor de medewerkers of andere relevante partijen wat van hen verwacht wordt.

Startpunt

Het startpunt voor een veiligheidsbeleid is om te kijken naar de risico's bij werkzaamheden op hoogte. Hoe ernstig zijn deze risico's en in welke mate zijn ze aanvaardbaar? De risico's zijn, als het goed is, na de uitvoering van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, in beeld.

Daarnaast weet je met een Plan van Aanpak (PvA) en Programma van Eisen (PvE) welke maatregelen wanneer, waar en waarvoor getroffen zijn.

Aan de hand hiervan heb je een helder beeld van de maatregelen die getroffen dienen te worden. Het is belangrijk dit vast te leggen in een praktisch protocol of procedure.

Protocol of procedure opstellen

Een protocol of procedure kun je zo uitgebreid en specifiek maken als je zelf wilt. Wij adviseren op z'n minst duidelijk te maken wat van iemand verwacht wordt. Kijkend naar de werkplek en situatie.


Welke maatregelen dient iemand vooraf te nemen? Denk aan het uitvoeren van een TRA of een LRMA. Waar en hoe dient een valbeveiligingssysteem gebruikt te worden? Wat voor andere hulpmiddelen, zoals een PBM, zijn nodig om veilig te werken? Wie is waar verantwoordelijk voor en waar kunnen medewerkers terecht bij vragen?

LMRA STOP DENK HANDEL
LMRA STOP DENK HANDEL

Voorbeelden uit een protocol

 • Lees voor aanvang van de werkzaamheden de gebruikershandleidingen van de diverse systemen zoals de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Dit is terug te vinden in het Technisch Dossier dat aanwezig is op de locatie.

 • Bij gebruik van het systeem dient vooraf toestemming en/of een werkvergunning te worden afgegeven door de eigenaar/beheerder van de veiligheidsvoorzieningen.

 • De gebruikers dienen geïnstrueerd te zijn in het gebruik van de valbeveiligingsvoorzieningen en de daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Teken de lijst af nadat je jezelf op de hoogte hebt gesteld van de inhoud van de handleiding en deze ook daadwerkelijk begrepen heeft.

 • Vanaf windkracht 6 beaufort en bij onweer mogen er geen werkzaamheden op hoogte uitgevoerd worden.

 • Klim-, valveiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals harnasgordels, veiligheidslijnen, ankerpunten, rail- en kabelsystemen, loopwagens, trappen en ladders dienen altijd voor en tijdens het gebruik visueel gecontroleerd te worden.


Een protocol moet deel uitmaken van een veiligheidsbeleid van een organisatie. Veiligheid moet de focus hebben, zodat de normen en waarden van de organisatie er zich naar gaan buigen.

Communicatie

Hoe maakt je een protocol of procedure bekend bij uw medewerkers en onderaannemers? Wij adviseren het volgende:

 • Presenteer het protocol aan relevante medewerkers en derden.

 • Stuur een brief naar de medewerkers/onderaannemers die op hoogte mogen werken. Sluit je protocol/procedure bij als bijlage. Benoem hun verantwoordelijkheid hierin.

 • Maak kenbaar in de interne communicatie dat er een nieuw(e) protocol/procedure bestaat. Dit kan via een nieuwsbrief of het intranet zijn. Maak kenbaar waar het protocol te bekijken is.

 • Zorg ervoor dat het protocol of de procedure inzichtelijk is voor degenen die er gebaat bij zijn.

Conclusie

Een veiligheidsbeleid implementeren klinkt ingewikkeld. En dat is het ook als je niet de juiste voorbereidingen treft. Een gedegen RI&E en Plan van Aanpak geven je inzicht in de maatregelen die getroffen zijn. En waar je een beleid op kan baseren. Een protocol of procedure dient helder omschreven te zijn. Zodat jouw medewerkers en onderaannemers weten hoe ze te werk moeten gaan.

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.