Eurosafe

De daken van GGZ Friesland: een optimale combinatie van duurzaamheid en veiligheid

GGZ Friesland: een optimale combinatie van duurzaamheid en veiligheid

GGZ Friesland wil als maatschappelijk betrokken organisatie graag een bijdrage leveren aan een beter klimaat en een veilige werkomgeving. Vanuit deze betrokkenheid is GGZ Friesland in 2018 samen met Strukton Worksphere, Tenten Solar en Eurosafe gestart met een duurzaamheidsproject. Een project gericht op een optimaal rendement uit zonnepanelen op daken en veilig onderhoud van deze panelen en andere installaties.

Al in 2016 is GGZ Friesland begonnen met het verduurzamen van zijn bedrijfsvoering. Door zuiniger om te gaan met energie en door zelf groene energie op te wekken. Zo is in samenwerking met bouwkundig en installatietechnisch beheerder Strukton Worksphere de bestaande verlichting vervangen door ledverlichting met bewegingssensoren. Dit levert een significante energiebesparing op en daarbij een verlaging van de exploitatiekosten met 45%. Daarnaast heeft GGZ Friesland in 2016 zonnepanelen op daken van diverse gebouwen in Heerenveen geplaatst. Belangrijke stappen naar een beter klimaat.

Probleem

Het gebeurt regelmatig dat zonnepanelen te dicht op de dakrand staan. Om het rendement te maximaliseren, worden vaak zoveel mogelijk zonnepanelen geplaatst. Maar teveel zonnepanelen betekent dat er vrijwel geen ruimte is om te lopen en veiligheidsvoorzieningen aan te brengen. Veilig onderhoud aan het dak, de hemelwaterafvoeren, technische installaties en zonnepanelen wordt zo erg lastig. Voldoende vrije ruimte is nodig om een veilige werksituatie te kunnen creëren. Een belangrijk feit om mee te nemen in het verduurzamingsproject van GGZ Friesland.

“De uitdaging was helder”, vertelt projectmanager Paul van der Meijden (Van der Meijden Consultancy). “Zoveel mogelijk groene energie opwekken, waarbij veilig en efficiënt onderhoud gegarandeerd is.”

Zonnepanelen en MSA Latchways kabelsysteem – Ny Lankum, Franeker
Zonnepanelen en MSA Latchways kabelsysteem – Ny Lankum, Franeker

Oplossing

De sleutel tot succes bleek heel eenvoudig en bovenal effectief: samenwerking in de gehele keten. Van begin tot eind. Na de door Eurosafe uitgevoerde Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E’s) voor alle eigendomsgebouwen van GGZ Friesland, hebben Strukton Worksphere en Eurosafe de te nemen beheersmaatregelen samen afgestemd in een Plan van Aanpak.

Veiligheidsontwerp naar nut en noodzaak als basis
Teake Otter, projectleider van Strukton Worksphere: “Het resultaat was een duidelijk veiligheidsontwerp naar nut en noodzaak. Dit ontwerp hebben we samen volledig toegespitst op de onderhoudsbehoefte van de verschillende gebouwen en aanwezige installaties. Dit was het ideale uitgangspunt voor het vervolg: het maken van het legplan voor de zonnepanelen in samenwerking met Tenten Solar, installateur van de panelen.”

“De duidelijke ontwerptekeningen gecombineerd met een bezoek aan alle gebouwen met Paul, Teake en Bas Sesink en Jeroen van der Veen van Eurosafe, hielpen ons om tot een optimaal veiligheids- en legplan te komen”, vertelt Bram Reukers, Commercieel Manager van Tenten Solar.

Ketensamenwerking als leidraad
Van der Meijden vervolgt: ”De uitkomsten van de rondgang over de daken met de betrokken partijen was de basis voor een voorlopige selectie van de daken voor zonnepanelen. Voor die daken heeft Eurosafe een definitief veiligheidsontwerp gemaakt. Op basis daarvan is door Tenten Solar het uiteindelijke legplan per dak gemaakt. Gelijktijdig heeft Strukton Worksphere de consequenties voor de gebouwgebonden installaties onderzocht. Het definitief selecteren van de gebouwen is gedaan door de kostprijs per opgewekte kWh te berekenen. In deze kostprijs zijn alle kosten en opbrengsten voor de komende 25 jaar verwerkt. Hierdoor heeft GGZ Friesland een weloverwogen beslissing kunnen nemen”.

Otter vult aan: “Voor de uitvoering zijn een plan van aanpak en een planning gemaakt voor alle werkzaamheden. Van het vervangen van de dakbedekking tot het plaatsen van klim- en veiligheids-voorzieningen en van het uitvoeren van bouwkundige aanpassingen tot het installeren van de zonnepanelen. Waarbij we de overlast voor cliënten en medewerkers van GGZ tot een minimum beperken.”

Bas Sesink, Marketing & Business Process Manager van Eurosafe vult aan: “Door eerst de veiligheidsvoorzieningen zoals MSA Latchways ankerpunten en kabelsystemen, hekwerk en gevelladders te monteren, konden de installateurs van Tenten Solar veilig de zonnepanelen plaatsen. Tijdelijke veiligheidsmaatregelen waren zo niet nodig. Op deze manier verdienen we samen al een deel van de investeringen terug voor GGZ Friesland.”

Zonnepanelen en MSA Latchways kabelsysteem – De Drie Dukatons, Leeuwarden
Zonnepanelen en MSA Latchways kabelsysteem – De Drie Dukatons, Leeuwarden

Wat veilig is, moet veilig blijven

Na het pilotproject Hegewier in Leeuwarden heeft Eurosafe het volledige project- en onderhoudsteam van Strukton Worksphere Leeuwarden getraind in veilig werken op daken. Toen na de pilot de eerste gebouwen gereed waren, hebben Teake Otter en Bas Sesink een toolbox Veilig Werken op Hoogte verzorgd voor de medewerkers van de Technische Dienst en de gebouwbeheerders van GGZ Friesland. Nu weten zij niet alleen hoe te werken met de aangebrachte veiligheidsvoorzieningen en geleverde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) maar ook hoe derden te instrueren over veilig gebruik.

Ondertussen is de eerste jaarlijkse keuring en inspectie van de veiligheidsvoorzieningen op het hoofdkantoor van GGZ Friesland in Leeuwarden al uitgevoerd. Wat veilig is, moet immers veilig blijven!

Toolbox Veilig Werken op Hoogte GGZ Friesland – Teake Otter & Bas Sesink
Toolbox Veilig Werken op Hoogte GGZ Friesland – Teake Otter & Bas Sesink

Bijdrage aan de energietransitie

De komende maanden worden de laatste gebouwen voorzien van nieuwe dakbedekking, veiligheidsvoorzieningen en zonnepanelen. En ondertussen zijn er warmtepompen en nieuwe elektrische warmwatertappunten geïnstalleerd om zo de transitie naar een gasloze bedrijfsvoering door te zetten. In 7 maanden tijd is met een opbrengst van 107,4 MWh aan groene energie de helft van jaardoelstelling al gehaald, met de zonnige zomermaanden nog in het verschiet.

Projectleiders Van der Meijden en Otter: “Dit project is een schoolvoorbeeld van hoe je een project graag aan wil vliegen. Samen! Zo bereik je het gestelde doel: zoveel mogelijk groene energie opwekken, waarbij veilig en efficiënt onderhoud geborgd is.”

Zonnepanelen en een doorvalveilig rooster over een lichtkoepel – Ny Lankum, Franeker
Zonnepanelen en een doorvalveilig rooster over een lichtkoepel – Ny Lankum, Franeker

Resultaten

  • Maximaal rendement uit de geplaatste zonnepanelen.

  • Een veilige werksituatie op de daken, nu en in de toekomst.

  • Tot een minimum beperkte en vooraf met GGZ Friesland afgestemde overlast.

  • Een forse besparing op project- en onderhoudskosten.

  • Getrainde medewerkers van GGZ Friesland en Strukton Worksphere.

  • 50% van de jaardoelstelling al gerealiseerd: tot mei 2020 is in 7 maanden tijd 107,4 MWh aan groene energie opgewekt.


Zo gaan veiligheid en duurzaamheid letterlijk en figuurlijk hand in hand.

Vragen? Neem gerust contact op met Bas Sesink

Bas Sesink

Business Development & Strategy Manager

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.