Eurosafe

Waarom gasdetectieapparatuur onderhouden?

De Gasdokter - Credtis Sven Scholten (7 van 83)

Gasdetectieapparatuur dient goed onderhouden te worden. Er ontstaan immers levensbedreigende situaties op het moment dat een ruimte gasvrij wordt verklaard, terwijl er nog schadelijke dampen en gassen aanwezig zijn.

Gassen zijn soms niet te zien of te ruiken, maar vormen wel een gevaar voor onze gezondheid. Werken detectoren niet naar behoren, dan worden deze schadelijke gassen niet ontdekt. Betrouwbare apparatuur is dus van levensbelang. Daarom pleiten wij voor regelmatige inspectie en onderhoud.

"Als een sensor in een gasmeetinstrument kapot is, krijg je helaas niet altijd een melding", vertelt Jasper van Geel, gasmeetdeskundige bij Eurosafe Group. "De detectoren kunnen tegen een stootje, maar bij een valpartij kan met name in LEL-sensoren een belangrijk onderdeel kapotgaan. Wij gebruiken daarom ook alleen gasmeters met een infraroodsensor, omdat deze sensoren beter bestand zijn tegen vallen."

Gasmeting - Containers
Gasmeting - Containers

Hoge concentratie gas

Naast dat een valpartij voor een kapotte gasdetector kan zorgen, kan ook een hoge concentratie gemeten gas de boosdoener van een kapot instrument zijn. Van Geel: “Een sensor kan vergiftigd worden zodra er een te hoge concentratie gas achterblijft in het apparaat. Het apparaat creëert daardoor een eigen nulwaarde. De metingen die daarna worden uitgevoerd, zijn dan niet meer betrouwbaar.

Daarom is het belangrijk om direct na het meten van een hoge concentratie gas de pomp van de gasmeter te laten draaien en te spoelen. Dat kan een paar uur duren, maar dan weet je wel dat de meter daarna weer goed functioneert. Het is raadzaam om daarna het instrument te kalibreren."

Inspectie en onderhoud

Waaruit bestaat een goede inspectie en onderhoud? We adviseren om te starten met een bumptest. Via een bumptest wordt aangetoond of een gasdetector nog goed functioneert. Reageert het instrument op een bepaald gas binnen een bepaalde tijd? De vitale functies worden getest door blootstelling aan testgassen. Is de uitslag van de bumptest negatief en zien we dat het apparaat niet goed werkt, dan moet het apparaat gekalibreerd worden.

Bij een kalibratie worden de meetcellen van een detector blootgesteld aan gassen met een vooraf bepaalde concentratie. Doordat de cellen worden gekalibreerd op die specifieke concentratie krijgen de meetcellen van de detector weer de juiste waarden om bij een volgende meeting een correcte nulwaarde te hanteren. Daarnaast is onderhoud, zoals het vervangen van filters en het schoonmaken van de behuizing, ook essentieel voor een goed werkende gasdetector.

"Na elke kalibratie dient het toestel voorzien te worden van een keuringssticker, zodat af te lezen is wanneer de detector voor het laatst gekalibreerd is. De eigenaar van het apparaat krijgt vervolgens een certificaat mee. Daarop staat wanneer er onderhoud is gepleegd en welke punten zijn gecontroleerd. Daarnaast is het van belang aan te geven welke onderdelen op termijn gerepareerd dienen te worden. Dit inzicht is voor zowel de inspecteur als de gebruiker prettig", zegt Van Geel.

Onderhoudsfrequentie

Wij adviseren elke zes maanden een onderhoudsbeurt uit te voeren. "Je wilt het niet op je geweten hebben om een ruimte gasvrij te verklaren, terwijl er nog gevaarlijke gassen aanwezig zijn. Daar waar fabrikanten algemene adviezen geven in hun gebruiksaanwijzingen, kijken wij naar de omgeving waar een detector gebruikt wordt, hoe deze is opgenomen in het veiligheidssysteem en naar de procesomstandigheden.

Deze factoren zijn belangrijk om te bepalen hoe vaak een inspectie moet plaatsvinden. In overleg met onder andere veiligheidskundigen wordt vastgesteld hoe vaak onderhoud bij een specifieke opdrachtgever noodzakelijk is. En meestal is dat vaker dan het algemene advies vanuit de fabrikant van één keer per jaar", aldus Van Geel.

Wetgeving

De werkgever is verplicht om medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. “Een gasmeting is nodig indien er gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie.” Dit is terug te vinden in de wetgeving onder artikel 3.5g van het Arbobesluit, dat gaat over gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie.

Wij adviseren om u goed te laten informeren door een gecertificeerde deskundige als het gaat om werken met of bij gevaarlijke gassen. Meten = weten.

Lees hier meer over experts op het gebied van gasmetingen. (Onderdeel van Eurosafe Group)

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.