Eurosafe

Waarom een gasmeting uitvoeren in een besloten ruimte?

Gasmeting - Containers

Meten is weten. Maar weet en meet je ook of er gassen aanwezig zijn in een besloten ruimte voordat deze betreden wordt?

"Een gasmeting is nodig indien er gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie." Dit is terug te vinden in de wetgeving onder artikel 3.5g van het Arbobesluit. Het artikel gaat over gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie. De werkgever is verplicht om medewerkers een veilige werkomgeving te bieden.

De werkgever dient ook in het bezit te zijn van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Hierin staan alle risico’s binnen een bedrijf beschreven, maar ook de maatregelen om deze risico’s tot een minimum te beperken. Indien er een gasmeting uitgevoerd moet worden, is dit terug te vinden in de RI&E.

Gasmeetdeskundige nodig? Huur een gasmeetdeskundige in.

Gasmeting - Containers
Gasmeting - Containers

Gevaarlijke gassen

In besloten ruimten, containers en schepen kunnen schadelijke dampen en gassen zitten. Deze gassen zijn soms niet te zien of te ruiken, maar vormen wel een gevaar voor onze gezondheid. Zo zijn er gassen die het reukvermogen plat leggen. Een ruimte ventileren is niet de oplossing, het gas kan nog steeds aanwezig zijn.

Naast de aanwezigheid van gassen in besloten ruimten, vormen gassen ook een gevaar op daken. Op een dak kan een luchtafvoer aanwezig zijn waar gevaarlijke gassen vrijkomen. Een gasmeting wordt dan ook hier uitgevoerd. Denk aan daken van tankstations en chemische productiebedrijven.

Agrarische sector

Een sector waar regelmatig ongevallen voorkomen door gevaarlijke gassen is de agrarische sector. Er zijn veel gevallen bekend met een mestsilo of giertank waar het misgaat. Zelfs bij de mestopslag onder de stal vormen gassen een gevaar voor de mens. Het lijkt vooraf allemaal veilig, maar wanneer de koeklaag breekt, komen de gevaarlijke gassen vrij.

Zodra een ongeval zich voordoet, is het een menselijke reactie om elkaar direct te hulp te willen schieten. Men is zich echter niet bewust van de gevaren die zich kunnen voordoen op dat soort momenten. Slechts één ademteug kan al voldoende zijn om buiten bewustzijn te raken. In een artikel van RTL nieuws van 15 februari 2020 is te lezen dat er drie doden per jaar te betreuren zijn door mestgassen.

Bekijk hieronder een animatie over een dodelijk geval in een mestsilo in Makkinga.

De gasmeting

De gasmeting staat ook wel bekend als ex ox tox meting. Deze kan worden uitgevoerd met een gasdetector en eventueel aanvullend met gasmeetbuisjes.

In Nederland zijn de grenswaarden wettelijk vastgelegd door de Sociaal Economische Raad (SER). De waarden die in de risicovolle ruimte gemeten worden mogen deze grenswaardes niet overschrijden om zo de veiligheid te waarborgen. Als die grenswaardes wel overschreden worden, moet er actie ondernomen worden: de ruimte moet op een natuurlijke of mechanische wijze geventileerd worden. Uiteraard moet er na die tijd een nieuwe gasmeting uitgevoerd worden.

Meten = weten

Meten = weten. Daarbij is het belangrijk om te weten wat je meet, wat de gasdetector kan meten en waar je meet.

Zo zijn er meerdere gasdetectors op de markt die verschillende gassen meten. Het is belangrijk om te weten welke gassen zich in de besloten ruimte kunnen bevinden en waar je moet meten. Daarnaast is de gasdetector gekalibreerd op een bepaald gas. Vaak op methaan of pentaan. Om een zorgvuldige gasmeting uit te voeren, is het van belang om dit te weten voor de meting begint.

Daarnaast heeft ieder gas een relatieve dichtheid ten opzichte van lucht. Het is belangrijk om deze te weten om te kunnen bepalen waar er gemeten moet worden: op de bodem, in het midden of boven in de besloten ruimte.

Ook niet geheel onbelangrijk is het juist kunnen interpreteren van de gegevens op de gasdetector. Zo moet de persoon die meet bekend zijn met de wettelijke grenswaardes, maar ook met het aflezen van een chemiekaart en het juiste gebruik van een gasdetector. Wij adviseren dan ook altijd om een expert hiervoor in te huren.

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.