Eurosafe

Wat is een mangatwacht?

Porta Gantry Rapide Eurosafe Solutions

Een mangatwacht is een persoon die bij een mangat toezicht houdt op medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een besloten ruimte. Deze persoon wordt ook wel buitenwacht genoemd. Dit omdat de wacht buiten een besloten ruimte de wacht houdt. Ook is veiligheidswacht geen onbekende synoniem, omdat de persoon toezicht houdt op de veiligheid.

Als het ware houdt de mangatwacht de wacht bij een mangat van een besloten ruimte. Daarbij is het gebruikelijk dat deze wacht zich zo dicht mogelijk in de buurt van het mangat aanwezig is. Maar wat is een mangat?

Rescue slider - Veilig werken in besloten ruimten side entry
Rescue slider - Veilig werken in besloten ruimten side entry

Wat is een mangat?

Een mangat is een toegangsmogelijkheid van een besloten ruimte. Dit is een opening in bijvoorbeeld een silo, tank of een rioolingang. Het is een gat waar een medewerker doorheen past. Veel besloten ruimten hebben een mangat of luik als toegangsmogelijkheid.

De doorgang wordt veelal gebruikt door medewerkers die reparatie- of schoonmaakwerkzaamheden moeten verrichten. Denk hierbij aan lassen of het reinigen van tanks in de foodindustry.

Er zijn verschillende mangaten te vinden. De meesten zijn met een luik of mangatdeksel af te sluiten en dien je verticaal te betreden. Soms zijn er aan de binnenzijde ladders beschikbaar om een ruimte te betreden. Maar er zijn ook besloten ruimten waarbij dit niet het geval is. Dan is het belangrijk de juiste middelen te gebruiken om een medewerker af te laten dalen door middel van een takelsysteem.

Ook bestaan er mangaten die verticaal geplaatst zijn. Mangaten aan de zijkant van een besloten ruimte, ook wel een side entry genoemd. Aan de zijkant van een tank of silo is een mangat geplaatst waarbij er verticaal een medewerker naar binnen moet. Ook hier zijn middelen beschikbaar om een veilige betreding te garanderen. Bekijk hier de Rescue Slider voor veilige toegang in een side entry mangat.

Veilig werken
Veilig werken

Een mangat en risico's

Het is altijd belangrijk om toestemming te krijgen voor het betreden van een besloten ruimten. Daarbij moeten de risico’s geanalyseerd en beoordeeld zijn. Ook moet er een gedegen redding- en evacuatieplan gereed zijn.

Er zijn verschillende risico’s waar men rekening mee moet houden. Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig in de besloten ruimte? Kan er een risico zijn dat er te weinig zuurstof aanwezig is als een medewerker afdaalt? Is het mogelijk dat er een luchtmengsel ontstaat waarbij er brandbare dampen ontstaan?

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kan hierbij helpen. Met een gedegen RI&E rapport heeft een bedrijf inzichtelijk wat de risico’s zijn en welke maatregelen getroffen dienen te worden om de risico’s in te perken. Uit een RI&E kan naar voren komen dat medewerkers gebruik moeten maken van middelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).  Harnassen, helmen, verlichting, explosiemeters, gasdetectie zijn middelen waaraan gedacht kan worden.

Wat doet een mangatwacht?

Een mangatwacht dient altijd bij of in de buurt van het mangat aanwezig te zijn. Van een mangatwacht wordt niet verwacht dat hij of zij in de besloten ruimte gaat. Daarbij moet hij of zij toezicht houden dat de werkzaamheden van de medewerkers in een besloten ruimte veilig worden uitgevoerd. Vaak wordt er middels een portofoon of andere communicatiemiddelen gezorgd voor een duidelijke communicatie. Dit is essentieel voor een mangatwacht om te weten wat er in een besloten ruimte gebeurt. Mocht er iets gebeuren in een besloten ruimte en er ontstaat nood. Dan is het belangrijk dat een mangatwacht de juiste (interne) diensten in kan schakelen of de medewerker(s) uit de besloten ruimte kan redden.

Het komt geregeld voor dat een mangatwacht ook als brandwacht kan optreden. Dan heeft hij of zij ook de taak om een (beginnende) brand onder controle te krijgen en preventief te kijken naar brandgevaar. Kortom, de werkzaamheden van een mangatwacht lijken passief te zijn. Maar het vraagt veel verantwoordelijkheid. De taken zijn divers en afhankelijk van het soort besloten ruimte. Preventief brandgevaar opsporen en bij nood redding en evacuatie verzorgen. Dat zijn grote verantwoordelijkheden.

Training Veilig Werken in Besloten Ruimten
Training Veilig Werken in Besloten Ruimten

Training mangat

Wist je dat er training bestaat om een mangatwacht op te leiden? In de training mangatwacht wordt geleerd hoe toezicht te houden op personen werkend in een besloten ruimte en hoe te handelen in het geval van een noodsituatie.

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.