Eurosafe

De nieuwe Europese PBM-verordening

17 april 2018
PBM-set MSA Latchways

Op 21 april 2018 gaat de nieuwe Europese PBM-verordening in. De PBM-verordening (EU) 2016/425 gaat van kracht waarbij Europese leveranciers en fabrikanten van PBM producten per direct naar moeten verwijzen. Zo ook Eurosafe Solutions.

Als leverancier van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) heeft Eurosafe Solutions altijd gewerkt volgens de Europese PBM-richtlijn 89/686/EEG. In deze richtlijn staat voorgeschreven waaraan PBM-producten moeten voldoen. Echter, per 21 april wordt deze richtlijn vervangen door de nieuwe Europese PBM-verordening. De ‘Nederlandse Warenwetbesluit PBM’ komt daarbij volledig te vervallen.

Een groot voordeel: alle EU-lidstaten werken nu vanuit dezelfde voorschriften voor PBM producten. Dit maakt het gemakkelijker een product in heel Europa te leveren. Nog een voordeel: de marktcontrole van overheden wordt hiermee versimpeld.

Een aantal belangrijke wijzigingen op een rij

1. Geldigheidstermijn van certificaten wordt beperkt

Een CE-certificaat geeft aan dat een PBM voldoet aan de wettelijke Europese eisen. Met de huidige PBM-richtlijn zit er geen vaste geldigheidsduur op deze CE-certificaten. Dat houdt in dat wanneer een product is getest, gecertificeerd en op de markt is gebracht er een onbeperkte certificaat geldigheidstermijn op zit.

Dit gaat veranderen: in de nieuwe PBM-verordening is opgenomen dat een certificaat maximaal 5 jaar geldig is. Iedere 5 jaar wordt door een zogenaamde ‘notified body’ (NoBo) een product opnieuw gecertificeerd dat zich meet aan de op dat moment meest actuele norm/standaard.

2. Verstrekken van de juiste informatie over de geleverde PBM producten

PBM die op de markt zijn en voorzien zijn van een CE-markering dient geleverd te worden met een duidelijke  gebruiksaanwijzing (en markering) in de landstaal. De leverancier dient dit te verstrekken aan de afnemer.

3. Traceerbaarheid van PBM

De PBM’s moeten vanaf 21 april traceerbaar zijn zodat de producten terug te roepen zijn indien een product niet conform de nieuwe PBM-verordening op de markt is gebracht. De leveranciers die de PBM verstrekken, moet deze administratie op zich nemen.

Wat betekent dit voor ons in het kort?

Inmiddels voldoet Eurosafe Solutions aan de nieuwe verordening en werken wij al geruime tijd volgens de nieuwe verordening. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld de administratie voor het verstrekken van PBM op ons nemen. Wie ontvangt een PBM product en welke serienummer hangt daaraan? Als er dan een fout vanuit de fabrikant wordt geconstateerd, dan roepen wij de desbetreffende producten terug.

Heeft u nog vragen? Wilt u meer informatie over onze werkwijze? Schroom dan niet contact op te nemen.

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.