Eurosafe

Veilig werken op daken met BRL 9935

27 maart 2024

Veilig werken op platte daken is essentieel, maar vaak nog een ondergeschoven kindje. De beoordelingsrichtlijn KOMO BRL 9935 Valbeveiliging plat dak biedt duidelijkheid voor opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers. Onze collega, Cas de Roos, vertelt je er meer over.

Voorzieningen voor veilig werken op platte daken zijn vaak nog een stelpost. En waaraan moeten die voorzieningen dan voldoen? De beoordelingsrichtlijn KOMO BRL 9935 Valbeveiliging plat dak biedt helderheid voor zowel opdrachtgever als ontwerpers en aannemers. QHSE-Manager Cas de Roos van Eurosafe naar zijn ervaringen met deze beoordelingsrichtlijn: “Onmisbaar voor iedereen die te maken heeft met veilig werken op platte daken.”

Cas de Roos kent de gevaren op het dak. Hij was in het verleden voorman, uitvoerder en werkvoorbereider. Door zijn praktische kennis en academische achtergrond kwam hij in 2009 terecht bij SGS INTRON Certificatie, gespecialiseerd in bouwproduct- en bouwprocescertificering. “Ik was onder andere verantwoordelijk voor de procesbeoordelingsrichtlijnen ‘platte daken’ en ‘permanente dakveiligheid’ in de functie van productmanager, auditor en inspecteur. Door mijn expertise in dakveiligheid kwam ik in 2018 in contact met Eurosafe, toen nog Eurosafe Solutions. “Na jaren de kwaliteit van producten en processen beoordeeld te hebben, was ik eraan toe om hier bij een organisatie zelf verantwoordelijk voor te zijn”, vertelt Cas.

Vanuit zijn werk bij SGS INTRON was Cas ook betrokken bij de BRL 9935 Valbeveiliging plat dak. Deze is namelijk ontwikkeld door SGS INTRON, in samenwerking met Stichting Nivoh (Nationaal instituut voor veiligheid op hoogte) en marktpartijen. Inmiddels is hij vanuit zijn functie  QHSE-Manager voor Eurosafe nauw betrokken bij de BRL.

Veiligheidsrisico’s

Eurosafe levert en installeert onder meer tijdelijke en permanente veiligheidssystemen voor platte daken. Ook levert het bedrijf diensten zoals inspectie en onderhoud van klim- en veiligheidsvoorzieningen, het uitvoeren van Risico Inventaristatie & Evaluatie, training en opleiding.

Ook bij veilig werken op daken dient de arbeidshygiënische strategie gehanteerd te worden. Dat is het hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. “De meest veilige optie is dat je nooit het dak op hoeft, maar dat zelden realistisch. Vervolgens kun je de dakranden dichtzetten met hekken, maar daar is de welstand of architect vaak niet gelukkig mee. Je kunt ook de borstwering van een plat dak tot een hoogte van minimaal 1,00 meter optrekken. De volgende stap is een kabelsysteem op dezelfde afstand tot het valgevaar (dakrand) aanbrengen, waar de gebruiker(s) zich aan kan zekeren. Dit heeft altijd de voorkeur boven losse ankerpunten, omdat de gebruiker zich dan niet hoeft af- en aan te koppelen en/of de lijnlengte dient aan te passen.

Reikwijdte

De KOMO® BRL 9935 is een beoordelingsrichtlijn voor het ontwerpen, aanbrengen, controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken. Cas legt uit: “Niet alle bedrijven verrichten alle disciplines. Er zijn er bijvoorbeeld die alleen ontwerpen of aanbrengen.” Om aan die verschillen tegemoet te komen is de KOMO® BRL 9935 modulair opgebouwd. Deel 00 is het algemene deel en is voor iedereen verplicht. ‘Deel 01’ betreft het ontwerpen en ‘Deel 02’ het installeren van permanente veiligheidsvoorzieningen. Tot slot is er ‘Deel 03’ voor het inspecteren en onderhouden van bestaande veiligheidsvoorzieningen. Een bedrijf kan zich voor minimaal één van de drie specifieke scopeonderdelen certificeren, of combinaties daarvan.”

Waarom BRL 9935?

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) worden eisen gesteld aan het veilig kunnen onderhouden van gebouwen. Zo moeten bijvoorbeeld de veiligheidsvoorzieningen deugdelijk aan de ondergrond worden bevestigd. Ook de waterdichting moet in orde zijn, indien systemen door de dakbedekking heen aan de dakconstructie zijn bevestigd. Cas reageert: “Dit geldt dus voor nieuwbouw. Voor een kwaliteitsborger is het prettig dat hij weet dat de dakbeveiliging conform BRL 9935 is uitgevoerd. Maar nog belangrijker is de eigenaar van een pand, die wettelijk verantwoordelijk is voor de valbeveiliging op zijn panden, ook bij bestaande bouw! Valbeveiliging aangebracht onder de BRL 9935 certificaat geeft duidelijkheid en dekt risico’s voor de opdrachtgever af, omdat een onafhankelijke partij controles uitvoert zowel ten aanzien van het proces, d.m.v. kantooraudits, als op de werklocatie waar de valbeveiliging wordt aangebracht.”

Hoewel de BRL 9935 een belangrijk instrument is om het veilig werken op daken te verbeteren, is deze beoordelingsrichtlijn bij veel opdrachtgevers nog minder of zelfs onbekend. “Door de bekendheid te vergroten kunnen meer opdrachtgevers deze beoordelingsrichtlijn in het bestek voorschrijven. Op dit moment werkt de technische commissie van de BRL 9935 aan een revisie. O.a. gebruikerservaringen worden verwerkt om de toegankelijkheid van de BRL 9935 te verbeteren. We hopen in de loop van dit jaar nieuwe versie gereed te hebben.”

Tekst: ing. Frank de Groot. Dit artikel verscheen in BouwTotaal, pagina 17, van maart 2024

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.