Eurosafe

Wonderwoods: Een verticaal bos

22 mei 2023

In de Domstad verrijst Wonderwoods: een mixed-use nieuwbouwproject met twee groene torens die plaats bieden aan 360 bomen en 10.000 planten. Deze beplanting neemt jaarlijks 5.400 kilogram CO2 op en geeft er ruim 41.000 kilo zuurstof voor terug, wat een immense bijdrage is aan de luchtkwaliteit in de stad. Dat het project met dit groen ook bijdraagt aan de beheersing van hittestress, het terugbrengen van zo’n dertig diersoorten en aan het geluk dat de groeiende bevolking van Utrecht ervaart, maakt dat het project perfect past bij de ambitie Gezond Stedelijk Leven van de gemeente. Maar dan is het wel belangrijk dat het groen ook groen blijft. Iets waar de ontwikkelaar G&S& Vastgoed, de Koninklijke Ginkel Groep samen met Eurosafe Solutions voor aan de lat staat. Publicatie Architectenpunt – jaargang 7 | editie 16

Wonderwoods 17_s3_cam001 JSR verkleind

Na het winnen van de tender voor Wonderwoods zijn we met ons team twee keer naar Italië gegaan om de Bosco Verticale in Milaan te bezoeken -een ontwerp van een van de architecten van Wonderwoods- om daar onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor onderhoud,’ vertelt Leo van Dalen van de Ginkel Groep. ‘De prachtige glazenwasinstallatie die daar op het dak is toegepast, heeft maar enkele keren dienst gedaan omdat de naar buiten toe uitkragende bomen het afdalen van deze installatie belemmeren. Die ervaring hebben we meegenomen en uitgebreid met onze partner Eurosafe Solutions besproken.’

Gebouwgebonden voorzieningen

‘Het uitgangspunt was de Arbeidshygiënische strategie die in het leven is geroepen om een volgorde te geven aan de maatregelen die een bedrijf moet treffen om ervoor te zorgen dat het werk gezond en veilig kan worden verricht,’ vult Jan Kwanten van Eurosafe aan. ‘De glazenwasinstallatie was niet voor alle zijden van het gebouw een optie en een hoogwerker komt niet hoog genoeg, deze hiaten moesten dus op een andere wijze worden opgelost.'

'Hiervoor hebben we gebouwgebonden voorzieningen getroffen. Voorzieningen die een sluitende oplossing bieden voor alle werkmethodes. Zoiets is alleen mogelijk als je in het beginstadium al met alle stakeholders in gesprek gaat. In geval van Wonderwoods zijn dat de ontwikkelaar, de gebouweigenaar, de gemeente, de aannemer, de installateur en de hovenier.'

Dit zijn de partijen die er iets van moesten vinden. Het hieruit voortgekomen plan is vervolgens door TÜV NORD Nederland getoetst en goed bevonden.

Wonderwoods 30_s7_cam04_2 verkleind

De maatregelen

Uit de intensieve overleggen met alle stakeholders zijn de volgende oplossingen door Eurosafe geopteerd en gerealiseerd.

Porta Davit Quantum
Dit is een lichte, mobiele uitvoering van een Davitarm, weegt slechts 18,5kg. Dit product is compleet met een geïntegreerde draaggreep, gemakkelijk te transporteren en geschikt voor verschillende toepassingen. De Davitarm is geschikt voor rope access en het hijsen van last.

Reid site mount/top mount
We hebben speciale sockets gemaakt in de bloembakken waar de mobiele Davitsarmen in worden geplaatst.

Fallprotec SafeAccess rail
De SafeAccess rail is geschikt voor rope access werkzaamheden en wordt ingezet voor de geveldelen die niet bereikbaar zijn met conventionele middelen.

Fallprotec valbeveiliging
Horizontale valbeveiligings-en verankeringssystemen voor werk op de platte groendaken van Wonderwoods.

Samen hebben we onze krachten weten te bundelen en kunnen we op een veilige en verantwoorde werkwijze het unieke gevel- en groenonderhoud realiseren.

~ Ivo Taal - G&S&

Klimmen en groenonderhoud

‘In de hoveniersbranche zijn mensen gewend om op maaiveldniveau te werken,’ vertelt Kwanten. ‘Dit zijn dus niet per definitie mensen die bekend zijn met klimmen. Daarom bieden we vanuit Eurosafe een samenwerking aan, naast de IRATA opleiding die een aantal van de hoveniers hebben gevolgd, zijn ook Rope Access medewerkers van Eurosafe actief ter ondersteuning in het project. Met deze opleiding hebben de hoveniers Level 1 weten te behalen. Zij zullen naarmate ze vaker klimmen ook steeds behendiger worden. Eurosafe levert o.a. een L3 Supervisor en Level 2 / 1 die samen met Van Ginkel de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dat levert overigens erg leuke contacten op. De hoveniers worden betere klimmers en doen uitdagend werk, de klimmers doen groenervaring op en kunnen een steeds grotere bijdrage leveren. Het type kruisbestuiving waar iedereen wat aan heeft!’

Wonderwoods 30_s7_cam01 verkleind

Onderhoud

Van Dalen vertelt dat zijn bedrijf geen andere partij heeft benaderd voor oplossingen voor werken op hoogte. ‘De band met Eurosafe is op basis van vertrouwen. Bovendien gaat het om zo enorm veel voorwerk, het zou oneerlijk zijn om zo’n inspanning ook van een andere partij te verwachten. Wanneer het pand gereed is, mogen wij tenminste 25 jaar het onderhoud op ons nemen. Hiervoor krijgen wij, zoals Jan al aangaf, de nodige ondersteuning van Eurosafe. Wij kijken ernaar uit!’

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.