Eurosafe

Veiligheid voor alles

28 november 2022

Ruim 23 jaar na haar oprichting is Eurosafe Solutions driehonderd man sterk en werkt het bedrijf vanuit meerdere vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Engeland over de hele wereld aan veilig werken op hoogte en in besloten ruimtes. Het Anne Frankhuis in Amsterdam, London Eye in de Engelse hoofdstad, de Handangerbrug tussen Ullensvang en Ulvik in Noorwegen en vele andere gebouwen binnen en buiten Europa, ze zijn stuk voor stuk uitgerust met de oplossingen van Eurosafe. Publicatie Architectenpunt - jaargang 7 | editie 15

MFOIIEUR - DO - IMP-02 Plaza _copyright
MFO II | Een eigentijds, circulair en flexibel multifunctioneel universiteitsgebouw (MFO) van 8.748 m2 dat voldoende ruimte biedt om samen te werken, goed onderwijs te faciliteren en te studeren op een manier die past bij de student. Bron: Paul de Ruiter Architects

Safety Circle

In de eerste jaren van haar bestaan was Eurosafe de partij die men inriep wanneer er problemen ontstonden rondom veilig werken op hoogte. Eurosafe vloog in en loste het op. Inmiddels is het bedrijf de partij voor het hele proces: van risico-inventarisatie en advies in de ontwerpfase tot engineering en installatie in de realisatiefase en gebruikerstrainingen en onderhoud in de exploitatiefase. In de Safety Circle van Eurosafe worden alle diensten relevant voor veilig werken op hoogte of in besloten ruimten inzichtelijk gemaakt. Met deze cirkel wordt ook meteen de toegevoegde waarde van Eurosafe helder.

Safety Circle new met tekst

Regeren is vooruitzien

Design, Build and Maintain (DBM) contracten dwingen opdrachtnemers en architecten al in de ontwerpfase na te denken over de consequenties van het ontwerp in de exploitatiefase. Hiermee wordt automatisch aandacht gevraagd na te denken over voorzieningen waarmee je veilig en efficiënt onderhoud en service kunt uitvoeren. Wat betreft veilig werken op hoogte en in besloten ruimtes houdt Eurosafe Solutions onze markt graag scherp. Lees er alles over in onderstaande praktijkvoorbeelden.

Eurosafe Solutions zorgt over de hele wereld voor veilig werken op hoogte en in besloten ruimtes.

Het Echogebouw op de campus van TU Delft

Echo is een energieleverend gebouw op de campus van TU Delft. Het gebouw draagt bij aan de duurzaamheidsambitie van de universiteit dat een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030 nastreeft. Echo is ontworpen door UNStudio, voor de realisatie stond BAM aan de lat. Beide partijen hadden op voorhand al voorzien dat er uitdagingen lagen rondom de door Octatube gerealiseerde glazen gevel. Voor de bewassing van en onderhoud aan de gevel bleek een hoogwerker vanwege de voorliggende staaldraden met opklimmend groen niet mogelijk. De afstand tot de beglazing is niet overbrugbaar. In samenwerking met Eurosafe is gekozen voor een geïntegreerd railsysteem met wasladder in de overstek van het dak. Dat deze wasladder ook de hoeken van het gebouw kan passeren, maakt het project extra uniek. De wasladder kan na gebruik worden geparkeerd op een neutraal geveldeel waar geen ramen zitten. Omdat de wasladder in dezelfde kleur als betreffend geveldeel is gecoat, is deze in rustpositie nauwelijks waarneembaar. De ideale oplossing voor veilig onderhoud zonder het aanzicht van het gebouw negatief te beïnvloeden.

Echogebouw ladder
Eurosafe Solutions ontwikkelde in samenwerking met Fallprotec uit Luxemburg een verrijdbare wasladder die bij geen gebruik uit het zicht geplaatst kan worden.

Het MFO II op de campus van de Erasmus Universiteit

Het multifunctionele onderwijsgebouw (MFO II) van Erasmus Universiteit Rotterdam is een van de duurzaamste universiteitsgebouwen van Nederland. Het nieuwe gebouw is uitgerust met een revolutionair natuurlijk ventilatieprincipe waarbij windkracht en zonnewarmte de kracht zijn achter het klimaatsysteem (EWF: Earth, Wind & Fire systeem). Paul de Ruiter Architects heeft het gebouw ontworpen, BAM was verantwoordelijk voor de realisatie. Voor het plegen van onderhoud aan en schoonmaakwerkzaamheden van de twee ventilatieschachten van het MFO is de expertise van Eurosafe ingeroepen. Het bedrijf heeft daarnaast de valbeveiliging op het dak aangebracht, de interne groene gevel uitgerust met een ropeclimber en in het atrium een maatwerk werkbrug gerealiseerd voor de bewassing van de onderzijde van het glazen dak en het onderhoud aan de verlichting. Oplossingen waar de facilitaire dienst van de universiteit jaren mee vooruit kan.

MFO gebouw Erasmus Universiteit
Foto van de geplaatste werkbrug voor glasbewassing van het glazen dak van het atrium. Fotograaf Eric Fecken

Nieuw Bergen in Eindhoven

MVRDV en SDK Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) hebben de prijsvraag voor de herontwikkeling van het binnenstadsgebied rond de Deken van Somerenstraat in Eindhoven gewonnen. Nieuw Bergen wordt een uniek onderdeel van het stadscentrum en combineert de waarden van gerenoveerde en getransformeerde gebouwen met nieuwbouw. Op de nieuwe gebouwen wordt groen op de hellende vlakken toegepast, op het bestaande vastgoed met pannendaken komen zonnepanelen. MVRDV en SDK hebben wat betreft het veilig aanbrengen én onderhouden van de gevels en hellende daken de expertise van Eurosafe ingeroepen. De Quickscan (knelpuntenanalyse) maakte inzichtelijk dat de inzet van een hoogwerker geen sluitende oplossing bleek, omdat deze niet alle gevels bereikbaar zou maken.

Om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen, is er een RI&E opgesteld waarbij het Bouwbesluit 2012 en de daar achterliggende checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 de uitgangspunten zijn. Dit document heeft weer routing naar de arbeidshygiënische strategie. Uit de RI&E kwam naar voren dat werken vanuit de touwen middels rope access de beste oplossing is om de veiligheid in de beheer- en onderhoudsfase tewaarborgen.

Nieuw Bergen
Opdrachtgever: SDK | Vastgoed (VolkerWessels) | Design: MVRDV. Copyright: WAX Al in het voortraject werd Eurosafe Solutions betrokken een advies te geven hoe de gevels en hellende daken na de oplevering op een veilige manier bereikt kunnen worden.

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.