Eurosafe

De noodzaak van een reddings- en evacuatieplan

hoogteredding

Reddingsdiensten en brandweer

Als er zich een noodsituatie voordoet en een reddingsplan niet is voorbereid, dan wordt de brandweer of een gespecialiseerd reddingsdienstbedrijf gebeld. De brandweer kan snel ter plaatse zijn. Maar het is een misvatting dat zij weten hoe een redding en evacuatie uitgevoerd moet worden. Een specifieke opleiding hiervoor kan ontbreken.

Eenmaal op locatie moet eerst de situatie in beeld worden gebracht. Vervolgens wordt er gekeken welke middelen er aanwezig zijn om een redding of evacuatie uit te voeren. Echter ontbreken deze middelen vaak. Een brandweer kan veel, maar ook voor hen is het een uitdaging om op plekken te komen die niet makkelijk te bereiken zijn. Het kan zijn dat een hoogwerker niet alle plekken kan bereiken. Of dat de brandweermannen niks van de situatie afweten. Het is belangrijk hun eigen veiligheid ook te waarborgen.

Naast de brandweer, zijn er gespecialiseerde bedrijven in Nederland die wel degelijk weten hoe een redding uitgevoerd dient te worden. Helaas zijn er maar enkele bedrijven die dit kunnen verzorgen. Hierdoor kan er bij acute nood een reddingsteam niet snel ter plaatse zijn. En dat terwijl de tijdsdruk bij nood juist hoog is.

Safety & Rescue team
Safety & Rescue team

Tijdsdruk

Zodra iemand in nood gered moet worden, ontstaat er tijdsdruk. Bij een val kan een medewerker niet te lang in zijn/haar harnas hangen, omdat er dan een orthostatische intolerantie/shock ontstaat. Ook wel in de volksmond hangtrauma of Harnas Suspension Trauma genoemd. Daarbij dienen verwondingen, letsel of andere complicaties snel behandelt te worden.

Met bovenstaande gaan we er vanuit dat een persoon in nood een harnas draagt. Maar wat als dat nu niet het geval is? Iemand ligt bewusteloos op een moeilijk bereikbare plek. Het is dan zaak de juiste middelen te hebben om diegene snel en stabiel naar beneden te krijgen zodat medisch personeel zich over de persoon kan bekommeren.

Een aantal voorbeeldsituaties waarbij er een hoge tijdsdruk ontstaat om iemand te redden:

  • Brand in een toren/windturbine

  • Een persoon wordt onwel in een telecommast

  • Vluchtroute is niet aanwezig bij bijvoorbeeld een vuurtoren

Harness Suspension Trauma
Harness Suspension Trauma

Wetgeving

De wet schrijft voor dat de werkgever verplicht is eerste hulp te verlenen en zorg te dragen voor ontruiming (evacuatie) in geval van incidenten. Helaas zijn niet alle intern opgeleide BHV’ers getraind om de juiste hulp te verlenen als er een ongeval zich voordoet op hoogte of in besloten ruimten.

Er is dus vanuit de Arbowet de verplichting om redding en evacuatie door eigen personeel en/of derden toe te kunnen passen. Eigen personeel kent de situatie, is snel ter plaatse en kan redding scenario's oefenen op diezelfde locatie.

Wanneer het niet rendabel of wenselijk is om een eigen redding en evacuatie team in huis te hebben. Dan kan er een Safety & Rescue team ingeschakeld worden. Dit is een team dat ingehuurd wordt ten tijde van de risicovolle werkzaamheden.

Training Veilig Werken
Training Veilig Werken

Een plan voor redding en evacuatie

De volgende stappen zijn een basis voor veilig werken:

  • Maak een omgeving RI&E en een taak RI&E, ook wel een TRA (taak risico analyse) genoemd.

  • Vraag een werkvergunning aan.

  • Houd een Toolbox voor de start van de werkzaamheden (wie, wat, hoe). Hierin wordt ook vaak de LMRA (last minute risico analyse) opgenomen.


Evacuatieplan
Daarbij is het belangrijk per locatie een evacuatieplan te hebben. De toegewezen medewerkers dienen getraind zijn om een redding en evacuatie uit te voeren. Je let op het volgende in een evacuatieplan:

  • Bepaal de contactpersonen bij noodgevallen en de contactmethoden met de medewerkers. Als mobiele apparatuur onderdeel uitmaakt van de contactmethode, controleer dan vooraf de middelen op hun werking.

  • Registreer de aanwezige reddingsmiddelen en hun locatie, dit inclusief een inspectielijst voor de middelen die jaarlijks worden onderhouden en geïnspecteerd.

  • Som de (hoofd)risico’s op.

  • Zorg ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van dit plan.

ACX SKYLOTEC
ACX Actsafe Power Ascender voorkant
Milan Hub Eurosafe Solutions
 

Reddingsmiddelen

Op basis van een evacuatieplan, toegespitst op jouw situatie, worden de benodigde redding- en evacuatiemiddelen en PBM sets voor de werknemers bepaald. Wat is een reddingsmiddel? Er zijn verschillende producten aan te wijzen en wij lichten er twee uit.

Milan Hub
Een eenvoudig in te zetten middel dat veel gebruikt wordt is de Milan Hub. Een afdaal- en reddingsapparaat. Naast de functie die het heeft om een gebruiker te laten afdalen, beschikt het ook over een wiel waarmee de gebruiker zich omhoog kan heffen. Met het sealen van dit product, kan het middel van zo'n 30 jaar lang meegaan.

ACX
ACX wordt ingezet als lichtgewicht transportmiddel om goederen of personen te vervoeren. Daarnaast is de ACX geschikt om in te zetten als reddingsmiddel. Een ACX is te bedienen met een afstandsbediening. Hiermee kan op afstand de gebruiker naar beneden of juist naar boven worden gehaald, zonder dat de redder fysiek bij de persoon in nood hoeft te zijn. Ook wordt de ACX gebruikt bij complexe reddingen waarbij een 'hauling' systeem opgebouwd moet worden. De ACX trekt eenvoudig 200 kilogram over lange afstanden.

Vragen? Neem gerust contact op met Raymond

Raymond Keijzer

Business Unit Manager

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.