Eurosafe

Veilig onderhoud op daken vraagt om samenwerking

Groen dak Eurosafe Solutions

De tijd dat een dak alleen bescherming biedt, ligt ver achter ons. Het dak is getransformeerd tot een multifunctionele ruimte. Met airco’s, tuinen, zonnepanelen en moerassen. Al deze vormen van dakinrichting vragen om onderhoud. Op een veilige en efficiënte manier.

Een goed begin is het halve werk. Een spreekwoord dat op veel situaties van toepassing is. Voor daken met veiligheids- en gezondheidsrisico’s geldt dit zeker. Door vooraf vast te stellen waar, wanneer en welk onderhoud uit te voeren, komen risico’s aan het licht.

Win-win-win bij plaatsing zonnepanelen

Vaak communiceren aanbieders van zonnepanelen het ‘legplan’ met het maximale rendement voor de opdrachtgever. Logisch, maar dit bekent zonnepanelen tot op 30 cm van de dakrand, zonder veilige zone en vrije loop- en werkruimte. Veilig onderhoud is op deze manier een uitdaging.

De zonnepanelen die moeten wijken om veiligheidsvoorzieningen te kunnen plaatsen, verlagen het eerder beloofde rendement. Daardoor is de valbeveiligingsinstallateur de gebeten hond.

Als het ‘legplan’ en het veiligheidsplan in een vroeg stadium op elkaar worden afgestemd, dan profiteert de opdrachtgever alsnog van een optimaal rendement. Zo leveren zonnepanelen een bijdrage aan de wettelijk vereiste energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Maar op een veilige manier.

Zonnepanelen te dicht bij de dakrand
Zonnepanelen die te dicht bij de dakrand zijn geplaatst. Veilig onderhoud plegen is een uitdaging.

Veilig frisse lucht

Airco’s en luchtbehandelingskasten worden vaak op een plek geplaatst met direct valgevaar. Bijvoorbeeld aan de dakrand. Om het onderhoud vervolgens veilig uit te kunnen voeren, is valbeveiliging noodzakelijk.

Een oplossing is het plaatsen van airco’s en andere installaties in de veilige zone. Op tenminste 4 meter van de dakrand of van een lichtkoepel of lichtstraat. Een veilige daktoegang in combinatie met een looppad naar een gemarkeerde veilige zone is dan vaak voldoende voor veilig onderhoud.

Zo zorgt de gebouweigenaar tegen beperkte kosten voor een veilige daktoegang en -toetreding. Waarbij, zonder aanschaf van valbeveiliging onderhoud kan worden gepleegd. Veilig én efficiënt. Voor beide partijen een lonende samenwerking.

Airco’s en luchtbehandelingskasten worden vaak op een plek geplaatst met direct valgevaar.
Airco’s en luchtbehandelingskasten worden vaak op een plek geplaatst met direct valgevaar.

Begroeide daken met ecologisch en esthetisch verantwoorde veiligheid

Begroeide daken hebben verschillende functies. Ze zorgen onder andere voor:

  • Waterberging.

  • Een fraai uitzicht, biodiversiteit.

  • Extra isolatie.

  • CO2 reductie.

Om hier de vruchten van te blijven plukken, is regelmatig onderhoud nodig. Op een veilige manier, zonder de werking van het begroeide dak te verstoren.

Tijdelijke voorzieningen zoals hekwerken en doodgewicht ankerpunten lenen zich minder goed voor begroeide daken. Dit komt doordat deze de vegetatie en onderconstructie samendrukken. Hiervoor zijn speciale ankerpunten voor multifunctionele daken ontwikkeld. De Constant Force Post® van MSA Latchways bijvoorbeeld. Deze doen geen afbreuk aan de werking en uitstraling van het dak en maken veilig onderhoud mogelijk.

Op deze manier voldoet de gebouweigenaar aan zijn zorgplicht vanuit het Burgerlijk Wetboek. Door medewerkers te voorzien van de juiste harnassen en veiligheidslijnen, geeft het onderhoudsbedrijf op zijn beurt invulling aan zijn plichten vanuit de Arbowet. Daar hoort ook training bij voor het gebruik van deze persoonlijke beschermingsmiddelen en aanwezige veiligheidsvoorzieningen. Zo nutten opdrachtgever en opdrachtnemer de voordelen van begroeide daken samen optimaal uit.

Dit artikel is in samenwerking met de NDA, Nederlandse Dakdekkers Associatie geschreven.

Kabelsysteem Groendak Eurosafe Solutions
Kabelsysteem Groendak Eurosafe Solutions

In combinatie met een aantal stelregels, kunnen deze risico’s vaak eenvoudig en kostenefficiënt worden teruggedrongen. Met als bonus bij nieuwbouw concrete input voor de checklist ‘Veilig Onderhoud op en aan Gebouwen’ uit het bouwbesluit 2012.

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.