Eurosafe

Eurosafe Solutions behaalt KOMO® Safety Keurmerk

9 april 2019
KOMO® Safety Keurmerk

Eurosafe Solutions heeft deze week het KOMO® procescertificaat ontvangen van SGS INTRON Certificatie. Dit certificaat geeft aan dat wij voldoen aan de gestelde eisen in de Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935).  Als houder van dit certificaat mag Eurosafe Solutions nu het KOMO® Safety keurmerk voeren.

De eisen liggen onder meer op het gebied van het correct ontwerpen, aanbrengen, controleren en onderhouden van permanente veiligheidsvoorzieningen tegen valgevaar op platte daken. Het keurmerk geeft duidelijkheid over wat veilig is en wat niet, voor zowel voorschrijvende partijen als voor uitvoerende partijen.

De BRL 9935 is ontwikkeld door Stichting Nivoh in samenwerking met SGS INTRON en verschillende marktpartijen.

Download KOMO® procescertificaat Eurosafe Solutions

Waarom een keurmerk?

De ontwerpvrijheid die architecten en leveranciers van veiligheidsvoorzieningen bieden, resulteert vaak in onveilige ontwerpen. Valgevaar blijft bestaan. Daarbij zijn de verschillen in de ontwerpen, de veiligheidsproducten en de prijzen van leveranciers groot.

Edgar Veenman, voorzitter van Stichting Nivoh (tevens de communicatiepartner voor het KOMO® Safety keurmerk), legt uit: “Dat het nemen van veiligheidsmaatregelen tegen valgevaar op daken noodzakelijk is, is voor iedereen wel duidelijk. De verschillen en onveilige ontwerpen worden veroorzaakt door onduidelijkheid in de markt over de eisen voor producten en installatiemethodes. Daarnaast geeft de wetgever alleen kaders waarbinnen uitvoerende partijen een veilig ontwerp moeten maken.

Deze combinatie zorgt voor risicovolle verschillen. En daar komt bij dat opdrachtgevers vaak niet de kennis hebben om deze verschillen goed te kunnen beoordelen. De intenties zijn dus goed, maar desondanks ontstaan er zo regelmatig onveilige werksituaties op hoogte. Iets dat we willen voorkomen door onduidelijkheid weg te nemen.”

Edgar Veenman Stichting Nivoh
Edgar Veenman Stichting Nivoh

Wat houden de BRL 9935 en het KOMO® Safety keurmerk in?

Kwaliteitsstandaard de BRL 9935 kent het KOMO® procescertificaat als bewijsstuk. De verbindende factor tussen wet- en regelgeving, normen en relevante processen.

“De BRL 9935 is een KOMO® procescertificering. In dit geval de certificering van het ontwerpproces, installatieproces en het inspectie- & onderhoudsproces van veiligheidsvoorzieningen op platte daken. Denk aan veiligheids- en toegangsvoorzieningen zoals hekwerken, verankeringspunten en kooiladders”, licht Veenman toe.

De BRL 9935 bestaat uit vier delen: een algemeen deel en drie bijzondere delen voor respectievelijk “Ontwerp”, “Installatie” en “Inspectie & Onderhoud”. Uitvoerende partijen zoals dakdekkers, valbeveiligingsbedrijven en adviesbureaus kunnen voor alle delen het KOMO® procescertificaat behalen. Waarbij het algemene deel en tenminste één bijzonder deel verplicht zijn. Veenman: “De onderverdeling in verschillende processtappen met bijbehorende eisen sluit mooi aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die aanstaande is. Twee vliegen in één klap voor uitvoerende partijen!”

Wat levert het KOMO® Safety keurmerk op?

Het KOMO® procescertificaat biedt voor zowel voorschrijvende als uitvoerende partijen:


  • Vergelijkbare offertes

  • Gelijkwaardige concurrentie bij aanbestedingen en een grotere kans op opdrachten

  • Een veilige werksituatie op hoogte

  • Het voorkomen van ernstige ongevallen, aansprakelijkheidsclaims en imagoschade

  • Toekomstbestendige en duurzame veiligheidsvoorzieningen

  • Een hogere Return on Investment en een lagere Total Cost of Ownership

  • Een geborgd en goed functionerend kwaliteitssysteem
    en aantoonbare deskundigheid


“Het KOMO® Safety keurmerk biedt alle betrokken partijen grote voordelen. Procesmatig, organisatorisch, financieel, technisch en vooral qua veiligheid”, besluit Veenman.

Meer weten over wat het KOMO® Safety keurmerk voor u kan betekenen?

Op www.nivoh.nl vindt u onder andere de vier delen van de BRL 9935 en wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen die voor de verschillende betrokken partijen relevant zijn.

Bekijk de video over het keurmerk hieronder.

Vragen? Neem gerust contact op

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.