Eurosafe

Vergeet je dakrandbeveiliging niet te inspecteren!

Inspectie hekwerk

Sta je wel eens op een plateau, dak of ander platform op hoogte? Veelal is er dakrandbeveiliging geplaats. Zodat jij en je medebezoekers niet vallen. Je begeeft je dicht bij de dakrand, omdat het geplaatste hekwerk veilig is. Maar is het daadwerkelijk veilig?

Veel gebouwen beschikken over dakrandbeveiliging in het pand of op het dak. Dit hekwerk, meestal in de vorm van relingen of balustrades beschermt mensen tegen vallen. En/of geeft vaak geen toegang tot gebieden waar het gevaarlijk is.

Dakrandbeveiliging inspecteren
Dakrandbeveiliging inspecteren

Collectieve maatregel

Hekwerk, ook wel dakrandbeveiliging, valt onder de categorie collectieve maatregelen in de arbeidshygiënische strategie van Arboportaal, 2018. Dit is, na het aanpakken van de bron, de meest eenvoudige en efficiënte manier van bescherming tegen (val)gevaren.

Mits dakrandbeveiliging correct geïnstalleerd en goed onderhouden is, vergt het nauwelijks competenties van de mensen om gevaarlijke situaties voor valgevaar te voorkomen.

Wat is verplicht?

Hekwerk is één van de meest eenvoudige vormen van valbeveiliging. Maar ook dakrandbeveiliging vereist inspectie en onderhoud.

Een simpel antwoord op de vraag of dakrandbeveiliging veilig is: niet altijd. Dakrandbeveiliging wordt over het algemeen niet jaarlijks gecontroleerd en dus niet onderhouden. Dat komt onder andere doordat de wet alleen kaders geeft. Er staat dan ook niet dat het verplicht is hekwerk jaarlijks of vaker te (laten) keuren.

Wat zijn de eisen omtrent de inzet van hekwerk? Dit staat er in de wet omschreven:

Artikel 3.16. Voorkomen valgevaar

1. Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.
2. Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.
3. Hekwerken en leuningen worden als doelmatig aangemerkt indien zij tenminste tot 1 meter boven het werkvlak beveiliging bieden tegen vallen, dan wel voldoen aan het voor vloerafscheiding bepaalde bij of krachtens het Bouwbesluit 2012 .

~ Arbeidsomstandighedenbesluit

Inspectie & Keuring

Voor hekwerk geldt dus geen directe keuringsplicht, maar bij een incident wordt er altijd gevraagd naar de onderhoudshistorie. Onder andere op basis van het Burgerlijk Wetboek en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Wij adviseren hier dan dus ook een jaarlijkse inspectie.

 

Vragen? Neem gerust contact op!

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.