Eurosafe

Geen RI&E? Dat risico wil jeniet lopen!

RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie

Bijna dagelijks verschijnen er berichten over ongelukken op het werk. Soms met kleine verwondingen. Maar in sommige gevallen zijn de gevolgen vele malen groter. Zo was er in 2017 een uitspraak in een zaak waarbij een werknemer, tijdens het installeren van zonnepanelen, door een val van het dak om het leven is gekomen.

Dit verschrikkelijke en tragische praktijkvoorbeeld had naast het persoonlijke leed, ook gevolgen voor de werkgever. Zo werd de werkgever onder andere verweten dat hij niet beschikte over een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Doordat er geen RI&E aanwezig was, is er geen voorlichting gegeven over de arbeidsrisico's en zijn de juiste voorzieningen ook niet getroffen om valgevaar te voorkomen. De rechter oordeelde dat het ongeluk had voorkomen kunnen worden wanneer er een RI&E op het gebied van valgevaar was uitgevoerd. Uiteindelijk kreeg de werkgever een boete van maar liefst 40.000 euro.

Risico's versus gevaren

Om incidenten te voorkomen is het verstandig om een Risico Inventarisatie & Evaluatie te maken van jouw werksituatie. Bij de RI&E gaat het om het bepalen van de risico’s en niet om de gevaren. Deze twee termen worden nog wel eens door elkaar gehaald. Gevaren zijn eigenschappen van materialen, machines, stoffen en dergelijke.

Neem bijvoorbeeld een plat dak waarbij er valgevaar is. Valgevaar wordt pas een risico zodra er omstandigheden zijn waarbij er schade of letsel kan ontstaan. Zolang er niemand op het dak komt, loopt niemand risico. Maar zodra mensen aan het werk gaan op het dak loopt men risico om te vallen en dient dit risico in kaart gebracht te worden. Hoe lager de frequentie van blootstelling aan gevaren, of het nu om mensen of gebouwen gaat, hoe kleiner de risico’s.

Wat voegt een RI&E toe?

Een RI&E betreft een inventarisatie en evaluatie van de risico’s die kunnen optreden voor werknemers en hun omgeving. De risico’s worden in kaart gebracht om vervolgens de ernst en aanvaardbaarheid van deze risico’s te bepalen. En de daarbij horende risico beperkende maatregelen te omschrijven. Zo weet u exact welke risico’s er aanwezig zijn binnen jouw bedrijf en hoe je deze tot een acceptabel niveau kunt terugdringen. Naast dat u zo ongelukken weet te voorkomen. Zorgt een gezond en veilig bedrijf er ook voor dat uw werknemers positiever en productiever zijn. En minder werkdruk ervaren. Daarnaast vormt de RI&E een basis voor een Plan van Aanpak, ondersteunt door een Programma van  Eisen. Hierin komt naar voren welke beheersmaatregelen er noodzakelijk zijn om de risico's te reduceren. Maar ook wanneer deze door wie genomen dienen te zijn.

Verplicht

Net als Eurosafe, vindt de overheid veilig en gezond werken belangrijk. Daarom is een RI&E al sinds 1994 verplicht volgens de wet. Echter voldoen nog lang niet alle organisaties hieraan. Sterker nog, bijna de helft van de organisaties beschikt niet over een RI&E. Om te bepalen of u ook verplicht bent om over een RI&E te beschikken, kunt u het volgende schema bekijken:

Stappenplan wanneer een RI&E
Stappenplan wanneer een RI&E

Actuele RI&E

Wanneer je eenmaal een RI&E heeft opgesteld, is het ook van belang deze actueel te houden. Er zijn verschillende redenen waarom je een RI&E dient te updaten:


  • Werkmethoden die gewijzigde zijn (bijvoorbeeld nieuwe taken of nieuwe software).

  • Werkomstandigheden die gewijzigd zijn (bijvoorbeeld bij een verhuizing of verbouwing,  of nieuwe installaties zoals een nieuw ventilatiesysteem).

  • Gewijzigde organisatiestructuur (bijvoorbeeld naar aanleiding van een reorganisatie of fusie).


Bij wijzigingen hoef je de RI&E alleen te actualiseren op de onderdelen die veranderd zijn. Het is voldoende om de relevante RI&E-vragen opnieuw te inventariseren en te evalueren. Hierdoor wijzigt het Plan van Aanpak. De gehele RI&E hoeft zo niet opnieuw uitgevoerd te worden.

Vragen? Neem gerust contact op!

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.