Eurosafe

Goed voorbeeld, doet goed volgen

Veilig werken op hoogte Eurosafe Solutions

100% veiligheid bestaat niet. Welke maatregelen neem je als bedrijf om het risico op een ongeluk tot een minimum te beperken? Welke keuzes maak je daarin? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers de veiligheidsproducten serieus nemen?

Veel bedrijven investeren fors in allerlei veiligheidsmaatregelen. Maar hoe zorgen zij ervoor dat de medewerkers veiligheid serieus nemen en alle werkzaamheden volgens de gegeven instructie uitvoeren?

"Het allerbelangrijkst is dat je beseft dat veiligheid bij jezelf begint, en dat je het goede voorbeeld moet geven", vertelt Bas Sesink. "Ik heb wel eens een bezoek gebracht aan een groot chemisch bedrijf dat qua veiligheidsprocedures alles op orde had. Vervolgens zagen we dat de directeur met zijn eigen auto het terrein kwam oprijden. In zijn nette pak en met zijn gelakte schoenen stapte hij het terrein op. Hij had geen helm op en geen hesje en veiligheidsschoenen aan. Dat soort gedrag is killing voor de mentaliteit van de medewerkers die dit zien. Als zelfs de directeur zich niet aan de regels houdt, waarom zouden zij het dan wel doen?

Het omgekeerde is ook waar. Een directeur die met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen het terrein betreedt, maakt daarmee een statement. Hij laat zien dat veiligheid écht belangrijk is, ook voor hem. Dit goede voorbeeld doet goed volgen."


Een interview van Maaike Tindermans met Bas Sesink in het oktobernummer van Europoort Kringen.

Veel bedrijven investeren fors in allerlei veiligheidsmaatregelen. Maar hoe zorgen zij ervoor dat de medewerkers veiligheid serieus nemen en alle werkzaamheden volgens de gegeven instructie uitvoeren?

"Het allerbelangrijkst is dat je beseft dat veiligheid bij jezelf begint, en dat je het goede voorbeeld moet geven", vertelt Bas Sesink. "Ik heb wel eens een bezoek gebracht aan een groot chemisch bedrijf dat qua veiligheidsprocedures alles op orde had. Vervolgens zagen we dat de directeur met zijn eigen auto het terrein kwam oprijden. In zijn nette pak en met zijn gelakte schoenen stapte hij het terrein op. Hij had geen helm op en geen hesje en veiligheidsschoenen aan. Dat soort gedrag is killing voor de mentaliteit van de medewerkers die dit zien. Als zelfs de directeur zich niet aan de regels houdt, waarom zouden zij het dan wel doen?

Het omgekeerde is ook waar. Een directeur die met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen het terrein betreedt, maakt daarmee een statement. Hij laat zien dat veiligheid écht belangrijk is, ook voor hem. Dit goede voorbeeld doet goed volgen."

Veiligheid is dus voor een deel een mentaliteitskwestie. Hoe creëer je de juiste mentaliteit binnen een organisatie?

"In de eerste plaats door de medewerkers tijdig en goed te trainen. We hebben laatst een training verzorgd voor alle medewerkers van een middelgroot bedrijf, dus ook voor het management. Dat gaf een leuke wisselwerking. Medewerkers op de werkvloer hebben van nature al snel het gevoel dat kantoormedewerkers geen idee hebben van wat er op de werkvloer speelt.

Met deze training lieten de managers zien dat zij wel degelijk interesse hebben in het vak op de werkvloer. En het bedrijf laat hiermee zien dat veiligheid belangrijk is voor iedereen. Na een training is het belangrijk dat er intern iemand actief blijft met het onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld de teamleider zijn. Een leidinggevende die het onderwerp veiligheid actief uit blijft dragen, houdt iedereen scherp."

Veiligheid begint natuurlijk met het nemen van de juiste maatregelen. Een bedrijf kan nooit 100% veilig zijn. Hoe maak je daar de juiste keuzes in?

"Dit doen we in de eerste plaats door overzicht te creëren. Zo delen wij een bedrijf op in deelgebieden, zoals 'besloten ruimten', 'laden en lossen' of 'werken op daken'. Vervolgens brengen we per deelgebied de werkzaamheden in kaart.  Wij inventariseren per taak welk risico de werknemers lopen, hoe groot de kans is dat er iets gebeurt en hoe ernstig de gevolgen zijn. Dit doen we volgens de zogenaamde Kinney & Wiruth-methode.

Elk risico krijgt de kleur rood, oranje of groen.

  • Rood betekent dat het belangrijk is om meteen maatregelen te nemen, omdat er sprake is van een onveilige situatie.

  • Oranje betekent dat maatregelen wenselijk zijn, maar dat deze niet de hoogste prioriteit hebben.

  • Bij groen is het raadzaam om de situatie in de gaten te houden, maar is het niet direct nodig om maatregelen te nemen.


Vervolgens neemt een bedrijf veiligheidsmaatregelen en zie je in het overzicht de onderdelen van rood naar oranje of groen veranderen. Het veiligheidsniveau stijgt."

Ontdek ons Safety at Height Management System®.

Hierin komen al onze diensten naar voren, die u ondersteunen bij het beheren en onderhouden van uw vastgoed. Een goede managementtool is cruciaal om de kwaliteit, veiligheid en de waarde van uw gebouwen te waarborgen. Wij ondersteunen u hier graag bij door ons integrale veiligheidsconcept, bestaande uit vijf onderdelen, in te zetten. Deze onderdelen hangen nauw met elkaar samen, zonder opeenvolgend te hoeven zijn.

~ Sluit de veiligheidsketen!

Kun je een voorbeeld noemen van een risico dat vaak de codering rood krijgt?

"Het beklimmen van vrachtwagens, bij bijvoorbeeld het laden en lossen. Zonder veiligheidsvoorzieningen worden werknemers elke keer weer blootgesteld aan valgevaar.

Zij voeren deze werkzaamheden zo vaak uit dat het raadzaam is om permanente veiligheidsmaatregelen te nemen. Zoals een verrijdbaar bordes dat over de vrachtwagen heen rolt of een railsysteem waaraan medewerkers zich kunnen zekeren.

Dat is niet alleen veiliger, het geeft de werknemers ook een veiliger gevoel waardoor ze de werkzaamheden sneller en efficiënter uitvoeren.

Veilig werken op vrachtwagen
Veilig werken op vrachtwagen

Zijn er bepaalde risico's die vaak onderschat worden of die over het hoofd worden gezien?

"Jazeker, en dan gaat het vaak om onbenullige dingen. Het gebruik van een ladders is daar een voorbeeld van. Medewerkers die een te korte ladder gebruiken of hem niet ver genoeg uitschuiven, moeten vervolgens rare toeren uithalen om op het object te klimmen omdat ze geen houvast hebben.

Dit kun je oplossen door een ladder met de juiste lengte een meter boven het oppervlak uit te laten steken. Na het uitvoeren van de werkzaamheden stappen zij de ladder weer op. Op dat moment wordt het gewicht op de ladder ongelijkmatig verdeeld en kan hij omvallen of wegglijden. Dit geldt zeker voor ladders die tegen een glad oppervlak aan staan. Door de ladder te borgen in een ladderbeugel of met een spanband met haken is het op te lossen. Met eenvoudige maatregelen is de veiligheid van medewerkers aanzienlijk te vergroten.

Een ander voorbeeld is het plaatsen van zonnepanelen. Leveranciers van PVC panelen hebben de neiging om daken helemaal vol te leggen voor een maximaal rendement. Maar hoe kunnen medewerkers dan nog veilig onderhoud plegen op het dak? Het is belangrijk om daar bij de installatie rekening mee te houden. Bijvoorbeeld door paden en ruimte voor valbeveiliging vrij te houden. Daarmee voorkom je dat er later rijen met zonnepanelen verwijderd dienen te worden. "

Trap en ladder Eurosafe Solutions
Trap en ladder Eurosafe Solutions

Je wilt bijdragen aan een duurzamere wereld. De keuze is daarom gemaakt: er worden zonnepanelen geplaatst. De juiste aanbieding heb je te pakken en de leverancier komt ze zo snel als mogelijk plaatsen. Denk je ook na of de panelen veilig worden geplaatst? En is onderhoud op het dak na de plaatsing nog goed mogelijk?

~ Blog over Zonnepanelen veilig plaatsen en onderhouden

Na een Risico Inventarisatie & Evaluatie besluiten bedrijven om bepaalde maatregelen te nemen. Kunt u een aandachtspunt noemen in de keuze van deze maatregelen?

"Zorg voor uniformiteit. Een bedrijf heeft vaak meerdere vergelijkbare objecten en werksituaties. Zorg dat je daarvoor dezelfde maatregelen treft. Daardoor kun je de veiligheidsmiddelen goedkoper inkopen en maakt het het onderhoud voordeliger. Daarnaast zorgt het ervoor dat de training van de medewerkers eenvoudiger en minder tijdrovend wordt.

Bovenal zorgt uniformiteit voor meer veiligheid. Medewerkers die voortdurend dezelfde maatregelen nemen en dezelfde middelen gebruiken, raken daar beter in getraind. Zo wordt veilig werken een tweede natuur, zoals het omdoen van je autogordel."

De volgende stap is dat veiligheidsmaatregelen geïnstalleerd en geïmplementeerd worden. Zie je daarin wel eens zaken fout gaan?

"Jazeker. Bij de bouw van een installatie of een pand zit de montage van veiligheidsvoorzieningen nog vaak in de staart van het project. En daarbij valt een bouwproject regelmatig duurder uit dan vooraf begroot. Aannemers hebben daardoor de neiging om te bezuinigen op de werkzaamheden die achteraan in de keten zitten.

Dat is kwalijk, want het schrappen van bepaalde veiligheidsvoorzieningen of het werken met middelen van een lagere kwaliteit kan tot risicovolle situaties leiden. Daarom zoeken wij graag de samenwerking in de hele keten op. Dus met de opdrachtgever, de aannemers, de installateur, de dakdekker en andere betrokken partijen. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er niet op de verkeerde zaken bezuinigd wordt.

Ook is zo'n werkwijze prettig voor het geven van veiligheidsinstructies. Het heeft niet zoveel zin om een aannemer te laten zien hoe de geïnstalleerde voorzieningen gebruikt dienen te worden als hij na de bouw niet meer op locatie werkt. We geven de instructie liever aan de eindgebruiker zodat er geen informatie verloren gaat."

Tot slot is het belangrijk dat alle voorzieningen op tijd gekeurd en goed onderhouden worden. Wat zijn daarin de kritische punten?

"Goed onderhoud is zeker belangrijk. Daarom adviseren wij werkgevers om elke werknemer zelf verantwoordelijkheid te laten dragen voor zijn of haar eigen persoonlijke beschermingsmiddelen. Medewerkers gaan namelijk zorgvuldiger om met middelen die van hunzelf zijn, dan met helmen of harnassen die ze uit een grote bak kunnen pakken.

Daarnaast is het zaak om persoonlijke beschermingsmiddelen altijd te checken voordat je ze gebruikt. Zit er een barst in een helm of een brandplek van een harnas? Vraag dan om een nieuw harnas, zodat deze de juiste bescherming biedt.

Bas Sesink

Business Development & Strategy Manager

Bel, mail en volg ons

Bel ons

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00.
+31 (0) 38 467 19 10

Stuur een e-mail

We doen ons best binnen 1 werkdag te antwoorden.
info@eurosafe.eu

Bekijk onze socials

Vind en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte

Meer nieuws, meer kennis, meer veiligheid. Schrijf je in voor de Eurosafe Nieuwsbrief en je krijgt elk kwartaal meer van alles.